Svar i Scientologin
av L. Ron Hubbard
(fortsättning)

Världen tenderar att angripa nya saker och Scientologin har fått utstå sin beskärda del från intressegrupper och myndigheter men hela tiden reser den sig och går segrande ur varje sammanstötning, och utan bitterhet.

Olika intressanta resultat har sitt ursprung i utövningen av Scientologi. Ens intelligens ökar och ens förmåga att hantera sina problem förbättras på ett markant sätt.

Man behöver inte studera Scientologi särskilt länge för att veta att man inte behöver dö för att få reda på vad man är och vart man kommer efter döden, därför att man kan själv uppleva alltihop utan någon övertalning, hypnos eller ”tro”.

När man själv äger sanningen, har de skuggor som hindrar en, en benägenhet att upplösas.

Så Scientologin är annorlunda, huvudsakligen för att man inte måstetro på det för att det ska fungera. Dess sanningar är av typen ”Är detta svart?”, ”Är detta vitt?” Man kan själv se att något är svart om det är svart och att något är vitt om det är vitt. Man behöver inga logiska knep för att bevisa någonting och scientologer uppmanar bara folk att själva titta efter.

Således kan Scientologi, precis som vetenskapen, uppnå bestämda, oföränderliga resultat. Om samma förutsättningar råder får man alltid samma resultat. Och var och en – förutsatt att förutsättningar är desamma – kan uppnå samma resultat.

Vad som har hänt är att vidskepelse har avlägsnats från andliga studier. Och idag är detta något mycket acceptabelt för människan.

Den ultimata friheten beror på att känna till den ultimata sanningen. Sanning är inte vad människor säger att den är, den är vad den är. Och sanning gör en märkligt nog fri, precis som filosofer har sagt genom tiderna.

Vad filosoferna inte sade var hur fri man kan bli. Och det är just detta som är den överraskning som innefattas i Scientologi för alla som vandrar vägen till sanning – man kan bli fullständigt fri.

Naturligtvis är detta inga vänliga nyheter för den person som vill ha slavar, och fascistiska, kapitalistiska och till och med några mer liberala åskådningar förbjuder det fullständigt, för vem skulle då kunna vara härskare, tänker de, där inga slavar bär deras bojor? De missar poängen fullständigt, för vem måste vara en härskare?

När man själv äger sanningen har de skuggor som hindrar en, en benägenhet att upplösas.

Och när man till slut själv vet av egen erfarenhet, att Scientologi verkligen har svaren, och när man har tillämpat dessa, har man uppnått det resultat som alla filosofer, lärda och visa män och frälsare alltid har drömt om – och även frihet.

Scientologin är sann för en, i samma utsträckning som man känner till den. Den person som bara känner till den till namnet, reagerar på det hopp som den inger. Och efterhand som man går framåt på vägen, vet man mer och mer om den och är mer och mer fri. Till skillnad från så många löften till människan, vilka har fått henne att frukta besvikelse, åstadkommer Scientologin vad den säger att den kan. Kanhända sker det på en svårframkomlig väg. Kanhända sker det på jämn väg. Men Scientologi åstadkommer till slut det som den säger att den kan.

Och det är vad som är nytt med den och anledningen till att den växer. Ingen annan religion som någonsin getts människan åstadkommer vad den säger. De väntade alla på att man efter slutet skulle finna sin harpa eller sitt Nirvana.

För första gången under alla tidsåldrar finns det något som i denna livstid kan ge svaren på de eviga frågorna och dessutom ge odödlighet.