L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

MUSIKER OCH
OCHKOMPOSITÖR

Fastän L. Ron Hubbard aldrig räknade sig själv som professionell musiker i egentlig mening, är hans insatser på musikens område allt annat än obetydliga. Som balladsångare i radio på 1930-talet, fyllde han en funktion i radion kom senare skulle övertas av Arthur Godfrey (berömd amerikansk radiopersonlighet), och L. Ron Hubbard fortsatte att komponera och framträda livet ut.

På 1970-talet organiserade och repeterade han med flera uppträdande grupper, och arrangerade även musik för dem. I hans arbeten om musik finner man ett antal viktiga observationer, som t.ex. hans analyser av countrymusik, flamenco, traditionell orientalisk musik och t.o.m. rockmusik (om vilken han korrekt påpekade att den höll på att bli alltmer primitiv). Värda att nämnas bland hans kompositioner från den perioden är hans förnyande blandning av modern jazz, reggae och calypso, liksom hans moderna utnyttjande av traditionella spanska och österländska former. Högst förnyande är också hans beskrivning av vad han kallade ”lagarna om klangproportioner”. Dessa visar att man genom att använda instrument av liknande slag, men med aningen annorlunda klangfärg, kan lösa det gamla, besvärliga problemet med ljudneutralisering, dvs. då ljudet av ett instrument ”utplånar” ett annat, oavsett den volym med vilken något av instrumenten i fråga spelas. Många fackmän har föreslagit olika botemedel, men L. Ron Hubbard var faktiskt först med att både ta isär problemet i dess beståndsdelar och fastställa dess lösning.  

L. Ron Hubbards album Battlefield Earth – baserat på hans internationella bestseller – var det första litterära soundtracket.
Albumet Mission Earth, ett fantasifullt och nyskapande komplement till L. Ron Hubbards tio volymer med storslagen satir med samma namn.
L. Ron Hubbards The Road to Freedom – ett musikaliskt tema i Scientologins tecken som blivit guldskiva.

Den slutliga inverkan som hans banbrytande insatser på musikens område hade var i sanning imponerande. En samtida kritiker skrev att L. Ron Hubbard löser ”ett problem som musiker i stil med Buddy Rich och t.o.m. Woody Herman har gått bet på, nämligen att i ett storband fokusera energin hos en ’combo’ (en liten jazzorkester) – en bedrift som kan liknas vid tämjandet av atomen”.

L. Ron Hubbards nästa musikaliska bidrag var både fantasirikt och unikt: ett ”soundtrack” till hans roman Battlefield Earth. Detta var det första album som till fullo utnyttjade de möjligheter som datoriserad musik erbjöd, och det gavs den träffande beskrivningen ”datorjazz”. Albumet Battlefield Earth innehåller 13 kompositioner av L. Ron Hubbard, inspirerade av olika gestalter och viktiga händelser i hans bok. Bland de artister som framför musiken märks Chick Corea, världsberömd jazzmusiker, och Nicky Hopkins, f.d. pianist i Rolling Stones.

Soundtracket till L. Ron Hubbards nästa verk, Mission Earth, är ett hårdrocksalbum, ett passande val med tanke på romanseriens satiriska ton. Sångaren är ingen mindre än rocklegenden Edgar Winter. ”Cry Out”, en singel från albumet, antogs senare av miljöaktivister som en marschsång mot okontrollerad miljöförstöring.

L. Ron Hubbards sista album, The Road To Freedom, avspeglar hans tro, att musiken är ett underbart universellt språk. I detta fall utnyttjar han detta språk för att kommunicera några av de grundläggande sanningarna inom Scientologi, och musiken kan därför ses som religiös musik i Scientologi-stil. Sångtexterna har översatts till åtta språk. Återigen framträder scientologer från underhållningsvärlden: bland annat Chick Corea, John Travolta och Julia Migenes. The Road to Freedom avslutas med ett personligt framträdande av L. Ron Hubbard själv. Han sjunger en sång med den passande titeln ”Thank You for Listening”.