DAGENS CITAT

”Det finns ett direkt förhållande mellan hälsa och personens förmåga och hans vilja att ta ansvar.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Phoenixföreläsningarna