L. Ron Hubbard
En introduktion

Creston, Kalifornien, L. Ron Hubbards ranch och hem i mitten av 1980-talet.
Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång, nämligen: gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levat? Om det första vittnar hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 12 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar i Dianetik och Scientologi. Beviset för det andra besvaras genom de hundratals miljoner människor vars liv bevisligen har förbättrats tack vare att han levat. Detta är de mer än 28 miljoner studerande, som nu läser utomordentligt tack vare L. Ron Hubbards upptäckter på undervisningens område; detta är de miljontals män och kvinnor som befriats från sitt missbruk genom L. Ron Hubbards banbrytande framsteg inom narkomanrehabilitering; detta är de närmare 100 miljoner människor som har påverkats av hans icke-religiösa moralkodex; och detta är de många miljoner människor för vilka hans verk utgör den andliga grundvalen i deras liv.

fortsätta läsa

 

GRUNDARE

”Den första principen i min egen filosofi”, skrev L. Ron Hubbard, ”är att visdom är till för var och en som önskar nå den. Den tjänar såväl konung som ofrälse och bör aldrig betraktas med vördnad.” Han sade även att en filosofi måste vara möjlig att tillämpa, därför att: ”Lärdom instängd i mögliga böcker är inte till glädje för någon och är därför utan värde, såvida man inte kan använda den.” Slutligen förklarade han att filosofisk kunskap endast är värdefull om den är sann och användbar, och fastställde därmed de vägledande principerna för Dianetik och Scientologi.

Hur L. Ron Hubbard kom att grunda dessa ämnen är en fantastisk historia ...

Ta reda på mer

 

FÖRFATTARE

Hubbard anmärkte en gång: ”Något som ofta missas är att jag finansierade min forskning genom mitt skrivande.” Och även om han är mer känd för vad den forskningen till slut ledde till, kommer hans romaner och noveller aldrig att glömmas. Efter att ha publicerat hela 15 miljoner ord mellan 1929 och 1941, hade namnet L. Ron Hubbard praktiskt taget blivit synonymt med populärlitteratur under 1930-talet ...

Ta reda på mer

 

HUMANITETSFÖRKÄMPE

Trots detta sekels uppsjö av teknologiska underverk – inom medicin, transport, atomenergi och elektronisk kommunikation – lever vi i en värld med mycket stora problem. Angripen från tre sidor – av drogmissbruk, kriminalitet och sjunkande moral – har stora delar av vår värld blivit till något som närmast kan liknas vid ett ödelandskap ...

Ta reda på mer

 

Kulturarvsplatser efter
L. Ron Hubbard

Den ursprungliga Moderkyrkan
i Washington DC

Under L. Ron Hubbards hela liv som författare, humanitetsförkämpe och grundare av Dianetik och Scientologi, förde hans resor honom till många olika platser världen över.

I flera av dessa städer på olika kontinenter är det vissa landmärken som har haft stor betydelse – platser där han gjorde banbrytande upptäckter. Dessa har helt restaurerats så att de nu är precis som de var när L. Ron Hubbard bodde och arbetade där.

Ta reda på mer

 

 

 

”Kunskap om livets allmänna underliggande regler skulle åstadkomma en trygghet i livet. Kunskap om livets underliggande regler skulle också åstadkomma trygghet i ett arbete.”

Från L. Ron Hubbards
Arbetets problem

—L. Ron Hubbard

Citat från L. Ron Hubbard

Syndicate content