Humanitetsförkämpe
BELÖNINGAR OCH UTMÄRKELSER

L. Ron Hubbards teknologier för drogrehabilitering och -avgiftning, rehabilitering av kriminella, utbildning, läskunnighet och hans levnadsregler för ett bättre liv, baserade på sunt förnuft – Vägen till lycka – har berört närmare en miljard liv i cirka 170 länder.

Hedersutmärkelse – Leeuwkopfängelset

Förärad L. Ron Hubbard av de intagna på Sydafrikas Leeuwkopfängelse som ett erkännande av hans teknologi för rehabilitering av kriminella: ”Du har gett hoppet åter till många. Du har förändrat våra sydafrikanska fängelser av smärta och sorg till platser med hopp och liv.”

Bara ett exempel bland många är Leeuwkop-fängelset utanför Johannesburg, Sydafrika, en kriminalsnstalt beryktad för sina ytterst stränga säkerhetsåtgärder. Efter införandet av Criminon (= ”utan brott”) – ett rehabiliteringsprogram som bygger på L. Ron Hubbards upptäckter – har cellvåldet så gott som eliminerats. Som en bekräftelse av den häpnadsväckande effekten av L. Ron Hubbards teknologi överlämnade Leeuwkops interner en utmärkelse till honom. Ett utdrag ur inskriptionen: ”Du har väckt hopp i mångas liv. Du har förändrat våra sydafrikanska fängelser fyllda av smärta och sorg till platser med hopp och liv.”

I ett annat fängelse skedde lika förvånande resultat, vilka föranledde Panamas chef för inre säkerhet att tillägna L. Ron Hubbard ett officiellt erkännande för ”hans användbara humanitära verk och funktionella andliga teknologi, som hjälper varje person som hålls fängslad i fängelset Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, och även skapar nya familjer.”

Officiellt erkännande – Nämnden för farliga droger, filippinska presidentens kansli

Förärad L. Ron Hubbard av ordföranden i nämnden för farliga droger, för ”hans humanitära arbete inom området narkotikaupplysning och drogrehabilitering och för hans tillhörande teknologier vilka har antagits och införts på Filippinerna ... och därmed bidrar på ett omätbart sätt till den framgångsrika strävan för ett drogfritt land.”

Sedan har vi L. Ron Hubbards teknologi för drogrehabilitering och avgiftning, som nu används i cirka 40 länder. Effektiviteten och framgången i dessa program föranledde ordföranden i Filippinernas Dangerous Drugs Board att förära L. Ron Hubbard en plakett som formellt tackar honom för ”hans humanitära arbete inom narkotikautbildning och drogrehabilitering och för hans därtill hörande teknologier, som har antagits och införts på Filippinerna ... och som därmed i oerhörd grad har bidragit till framstegen i vår strävan att förverkliga den ädla visionen av ett drogfritt land.”

New Yorks brandmäns hedershjälm – New Yorks brandkår

Förärad L. Ron Hubbard av stadens brandmän efter framgångarna med New Yorks räddningsarbetare avgiftningsprojekt; hjälmen bär följande inskription: ”Till vår broder, L. Ron Hubbard, från dina bröder vid New Yorks brandkår; vi hyllar dig med denna hjälm, en symbol för vårt motto: ’att skydda liv och egendom’, som din teknologi exemplifierar,
den 2 augusti 2003.”

L. Ron Hubbards avgiftningsprogram uppmärksammades likaledes för sina mirakulösa resultat i samband med att rehabilitera brandmän och räddningsarbetare, som hade börjat lida kroppsligen efter katastrofen i New York den 11 september. Närmare bestämt inriktade sig New York Rescue Workers Detoxification Project – med hjälp av L. Ron Hubbards banbrytande teknologi – på de fysiska problemen hos de som hade utsatts för aldrig tidigare skådade giftnivåer i form av damm, rök och ånga vid Ground Zero. Efter projektets enastående framgång skänkte New York Citys brandmän L. Ron Hubbard en hedershjälm med följande inskrift: ”Till vår broder L. Ron Hubbard, från dina bröder vid New Yorks brandkår.Vi hedrar dig med denna hjälm, en symbol för vårt motto: ’Att beskydda liv och egendom’, vilket ditt arv ger ett konkret uttryck för. Den 2 augusti 2003.”

”Times Up!” Staty –
Utahs Narkotikapolisförbund

Förärad L. Ron Hubbard av Utahs justitiekansler på Utahs poliskårs vägnar, för L. Ron Hubbards humanitära arbete och hans forskning och framsteg inopm området avgiftning.

Precis lika träffande är fallen med narkotikapoliserna i Utah som genomförde räder mot meth-laboratorier. Efter att ha genomgått L. Ron Hubbards avgiftningsprogram tillägnade de honom sin ”Times Up!”-staty, med en inskription som delvis lyder: ”Detta konstverk är bara ett ringa uttryck för vår djupaste uppskattning för utvecklandet och lanserandet av världens enda fungerande metod för avgiftning av människor. Du har gett oss tillbaka den livskvalitet som vi trodde att vi hade förlorat för alltid.”

Om L. Ron Hubbards utbildningsteknologi kan sägas: den tillämpas i cirka 70 länder på fem kontinenter, mer än 28 miljoner studerande har deltagit i dessa program och hans upptäckter påverkar hela nationer.

Utmärkelsen W.E.B. DuBois Outstanding Leadership – från NAACP

Förärad L. Ron Hubbard för hans humanitära arbete inom undervisning och läskunnighet.

Följaktligen har L. Ron Hubbard mottagit ”W.E.B. DuBois-priset för enastående ledarskap” från National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), såväl som ett officiellt erkännande från Congress on Racial Equality (CORE) för en innovativ teknologi som har ”skänkt vuxna och barn i hela nationen förnyat hopp tack vare förbättrad läskunnighet och förståelse.”

 

ÄNNU ETT AXPLOCK AV
UTMÄRKELSER OCH PROKLAMATIONER

Eftersom det vore omöjligt att räkna upp de tusentals utmärkelser som L. Ron Hubbard har erhållit för sina humanitära verk – vilka nu används av över 1 800 myndigheter – följer här ett litet axplock av dessa utmärkelser, proklamationer och belöningar:

Polischefen i Mexicali: Med anledning av L. Ron Hubbards upptäckter inom områdena drogrehabilitering och rehabilitering av kriminella, tilldelade polischefen i Mexicali L. Ron Hubbard titeln ”hederspolischef”.

International Civil Golden Award – Civil Forum Nepal: Tilldelat L. Ron Hubbard för ”hans enastående bidrag till Nepals befolkning inom områdena utbildning, drogrehabilitering, och för den andligt helande teknologin Dianetik.”

Utmärkelse för mänskliga rättigheter och fred – Universal Peace Federation: Överlämnad till L. Ron Hubbard för hans arbete som en ”framstående humanitetsförkämpe och fredsbyggare”.

Lifetime Achievement Award – Boy Scouts of America: Överlämnad till L. Ron Hubbard ”för hans humanitära arbete med att skapa ett bättre tillstånd för mänskligheten.”

Svartfotsfjäderskrud – svartfotsindianerna: Förärad L. Ron Hubbard som ett erkännande av hans livräddande tekniker inom drogrehabilitering och -utbildning.

Officiell proklamation – Sociala rehabiliteringscentret för unga barn i Transbajkal-Nadezjda, Ryssland: Överlämnad ”som ett tecken på vår uppskattning av L. Ron Hubbard – en filosof, vetenskapsman och humanitetsförkämpe, som gjort ett ovärderligt bidrag till människosläktets förbättring”.

Medlem – International Oceanographic Foundation: Som en bekräftelse av L. Ron Hubbards bidrag, vilka har främjat och vidgat kunskaperna och upptäckterna inom oceanografi och marinvetenskap.

Utmärkelsen ”Gåva till mänskligheten" – Utbildarna i Valencia, Venezuela: Som bekräftelse till L. Ron Hubbard för hans studieteknologi.

Uppskattningsbevis – Venezuelas justitieministerium: Överlämnad som ett tecken på uppskattning av L. Ron Hubbards inlärningsteknik.

Uppskattningsbevis – Venezuelas justitieministerium: Som ett tecken på uppskattning av L. Ron Hubbards framsteg inom området kommunikation, vilka används i Venezuelas ungdomskriminalvårdsprogram.

Silverpokal – Regionalrådet för Marche i Italien: Som ett erkännande av L. Ron Hubbard som pedagog och filosof.

Utmärkelse i samband med Världsfredsdagen – Sacramento, Kalifornien: Ett erkännande av L. Ron Hubbard som grundare av Dianetik och Scientologi, med visionen om en värld utan krig och brottslighet.

Lovordsbevis – Washington, DC: Som en bekräftelse av L. Ron Hubbard för levnadsregeln ”Skydda och förbättra din miljö”, från Vägen till lycka.

Pionjärmiljöförkämpespriset – Earth Society Foundation, New York: Överlämnat med uppskattning till L. Ron Hubbard, ”pionjärmiljöförkämpe”, för hans bidrag till att skapa en bättre plats att leva.

Proklamation – Utbildningskommissionen, lagstiftande församlingen i Mexico City: Som ett erkännande av L. Ron Hubbard för hans studieteknologi.

Proklamation från senator – Rom: Som ett erkännande av de djupgående mänskliga värdena i L. Ron Hubbards verk.

Officiell proklamation – utbildningsministern i Gambia: Som en bekräftelse av de gåvor som L. Ron Hubbard skänkt genom sin teknologi, å de gambiska folkens vägnar.

Minnesfrimärken – Postverket i Schweiz: Fyra frimärken dedicerades till L. Ron Hubbard av det schweiziska postverket för hans många humanitära verk.

Intyg om erkännandeNationella polytekniska institutet i Mexiko: Som en bekräftelse av L. Ron Hubbards utvecklande av en teknologi för studier.

ErkännandeForeign Relations Department, Nepal: Som ett tack till L. Ron Hubbard för hans utvecklande av en filosofi och teknologi för studier.

Resolution – Representanthusets talman i Puerto Rico: En resolution förärades L. Ron Hubbard för hans humanitära arbeten inom områdena avgiftning och kriminalvårdsreform.

Hedersomnämnandedelstaten Pennsylvanias representanthus: Förärat L. Ron Hubbard som ett erkännande av hans insatser under hela hans liv och i egenskap av frihetsförkämpe.

Akademiskt diplomVärldsakademin för vetenskap, de sköna konsterna och kultur, Sankt Petersburg, Ryssland: Tillägnat L. Ron Hubbard för hans bidrag som författare och som en vetenskapsman som gjorde grundläggande upptäckter på det mänskliga sinnets område.

Officiell utmärkelse poliskommissarie (pens.) Scotland Yard: Presenterat till L. Ron Hubbard för hans humanitära arv.

Örnklo- och stjärtfjädererkännande (Claw and Tail Feather Recognition)Samson Cree-nationen: Tillägnat L. Ron Hubbard av ledaren för Samson Cree-nationen. Överlämnad som den högsta utmärkelse som föräras av Cree-indianerna, eftersom örnen flyger närmast Skaparen.XXX

Frihetsstatyn Övervakare i Sydafrika: Dedicerad till L. Ron Hubbard som ett erkännande för hans utveckling på området för reformprogram för kriminella.

ResolutionSenaten i Puerto Rico: För L. Ron Hubbards bidrag till mänskligheten, vilken tillkännager att hans humanitära och filosofiska idéer är en motivation och en förebild för kommande generationer. Det antogs enhälligt av de 29 medlemmarna i Senaten i Puerto Rico och signerades av Senatens ordförande.

Nycklar till städer

Shreveport, Louisiana
Kansas City, Missouri
Miami Beach, Florida
Amarillo, Texas
Concord, Kalifornien
Durham, North Carolina
delstaten Hidalgo, Mexiko
Lafayette, Louisiana
Baton Rouge, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Mazatlán, Sinaloa, Mexico
Katmandu, Nepal

Hedersmedborgare
Galveston, Texas
Santa Fe, New Mexico
Gretna, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Riverside, Kalifornien
Phoenix, Arizona
Ketchikan, Alaska

L. Ron Hubbard Street/Way

Wichita, Kansas
Elizabeth, New Jersey

Los Angeles i Kalifornien, USA

– L. Ron Hubbard Day
Salt Lake City, Utah
Reno, Nevada
Providence, Rhode Island
Mesquite, Texas
Birmingham, Alabama
Oakland, Kalifornien
Louisville, Kentucky
Helena, Montana
Little Rock, Arkansas
Atlanta, Georgia
Wichita, Kansas
Jacksonville, Florida
Chicago, Illinois
Columbus, Ohio
Indianapolis, Indiana
Covington, Kentucky
Baltimore, Maryland
Grand Prairie, Texas
Austin, Texas
Compton, Kalifornien
Des Moines, Iowa
Detroit, Michigan
New Orleans, Louisiana
Minneapolis, Minnesota
Topeka, Kansas
Yonkers, New York
Mobile, Alabama
Cedar Rapids, Iowa
Cleveland, Ohio
Bridgeport, Connecticut
Raleigh, North Carolina
Redding, Pennsylvania
Roanoke, Virginia
Tulsa, Oklahoma
Williamsburg, Virginia
Tucson, Arizona
Camden, New Jersey
Hartford, Connecticut
Albuquerque, New Mexico
Schenectady, New York
Huntington Beach, Kalifornien
Fort Myers, Florida
San Jose, Kalifornien
Carson City, Nevada
Kitchener, Ontario, Canada
Memphis, Tennessee
Battle Creek, Michigan
Newport News, Virginia
New Albany, Indiana
Gainesville, Florida
Omaha, Nebraska
Lafayette, Louisiana
Harrisburg, Pennsylvania
Port Angeles, Washington
West Haven, Connecticut
Portsmouth, New Hampshire
Houston, Texas
Orlando, Florida
Wilmington, Delaware
Brunswick, Georgia
Cranston, Rhode Island
Myrtle Beach, South Carolina
Jackson, Mississippi
Syracuse, New York
Scranton, Pennsylvania
Richmond, Virginia
Newark, New York
Fresno, Kalifornien

L. Ron Hubbard Month
Delstaten Ohio
Kansas City, Kansas
Dodge City, Kansas
East St. Louis, Illinois
Tuskegee, Alabama
Opa-Locka, Florida
Riverside, Kalifornien