Filosofin vinner efter 2 000 år
av L. Ron Hubbard

I vad som utgör ett slutgiltigt uttryck för Scientologins plats inom den filosofiska traditionen är här L. Ron Hubbards ”Filosofin vinner efter 2 000 år”. Denna artikel skrevs i slutet av februari 1966 och är det en bekräftelse till dem han betraktade som legitima företrädare till Dianetik och Scientologi, i synnerhet de grekiska filosoferna Aristoteles, Sokrates, Platon och Euklides.

Filosofin dog inte ut med antikens Grekland.

Ur den tidens naturfilosofi kom vetenskapen.

Underverken med krom och metallbilar, flygplan, atombomben och till och med satelliter, har sina rötter i den grekisk filosofins stabila fundament.

Men Sokrates, Aristoteles, Euklides, Thales, Herakleitos, Parmenides, Demokritos, Pythagoras, Platon och alla de andra hade inte i tankarna att frambringa materiella saker när de gav ut sin kunskap till världen.

Även om alla de här storslagna sakerna utvecklades från grekiskt tänkande och matematik, så ansåg de stora namnen inom filosofin att de hade misslyckats.

Även om alla de här storslagna sakerna utvecklades från grekiskt tänkande och matematik, så ansåg de stora namnen inom filosofin att de hade misslyckats.

Och det hade de gjort. Fram till idag.

Och det hade de gjort. Fram till idag.

För deras filosofiska mål var förståelse av människans ande och hennes förhållande till universum. Och detta kunde de bara spekulera om. De bevisade aldrig sitt påstående om att människan var en ande beklädd med kött, de kunde bara påstå det.

Och därför drunknade de i en lavin av vidskeplighet som begravde världen under den mörka medeltiden.

Varför misslyckades de? De behövde den högre matematiken och elektroniken som mer än tvåtusen år senare skulle komma att utvecklas från deras filosofier.

Dessa utvecklades faktiskt. Men de användes för andra syften än de utvecklades för, och människan vände ryggen mot sina högstämda drömmar medan man byggde flygplan för att bomba städer och atombomber för att utplåna det människosläkte man aldrig hade förstått.

Tills Scientologin kom.

Och den grekiska filosofins mål lever upp på nytt i den.

Genom att använda modern utveckling inom vetenskapen blev det möjligt att ånyo närma sig det grundläggande problemet: Vad är människan? Vad är hennes förhållande till universum? Vad är universum?

Efter ett tredjedels århundrade av noggrann forskning och undersökning, kan Scientologin med vetenskaplig exakthet besvara dessa frågor och kan bestyrka svaren.

Det här är tämligen häpnadsväckande.

Vi har kommit så långt från Thales, Herakleitos, Parmenides och Demokritos att vi i det närmaste glömt vad de försökte komma underfund med. Men om man tittar efter i skrivelser i de verk de skapade för mer än tvåtusen år sedan så ser man vad det var.

De ville att människan skulle veta. De misslyckades inte. De lade fram ett stabilt fundament för grekerna att bygga vidare på. Och drygt tvåtusen år senare kan vi leverera alla de bevis de behöver.

Och dessa bevis och dess sanningar och dess stora potential av förbättring för individen och hela mänskligheten är idag ett fullbordat arbete i Scientologi.

Vi har nått den stjärna de såg. Och vi vet vad det är. Du kommer att inse dess värde när du blir scientolog, en individ som har kommit till en punkt där han känner sig själv, livet och universum och kan ge en hjälpande hand till dem omkring sig för att nå stjärnorna.