Svar i Scientologin
av L. Ron Hubbard

I ”Svar i Scientologin”, som L. Ron Hubbard skrev 1966 som ett komplement till artikeln ”Filosofin vinner efter 2 000 år”,
presenterar han frihetsvyer en bra bit bortom vad gamla tidens filosofer trodde var möjligt.

Människan har ställt många frågor om sig själv.

Sådana frågor som ”Vem är jag?”, ”Var kommer jag ifrån?”, ”Vad är döden?”, ”Finns det ett liv efter detta?”

Varenda barn ställer dessa frågor, ändå har människan aldrig haft svar som tillfredsställt henne någon längre tid.

Religioner har olika svar på dessa frågor och de hör faktiskt hemma inom religiös filosofi, eftersom detta är det område av människans kunskap som har försökt besvara dem.

Religioner har olika svar på dessa frågor och de hör faktiskt hemma inom religiös filosofi, eftersom detta är det område av människans kunskap som har försökt besvara dem.

Svaren har varierat genom tidsåldrarna och från ras till ras, och det är endast denna variation som för in misstro i religioner. Gamla religioner försvinner därför att människor inte längre finner att deras svar på frågorna ovan är verkliga.

Kristendomens förfall utmärks av en modern cynism angående ett helvete där man brinner i evighet och en himmel där man spelar harpa för evigt.

Materialistiska vetenskaper har försökt vederlägga hela fältet genom att avfärda problemet med de lika illa fungerande svaren att man bara är kött och att allt liv uppstod av en tillfällighet ur ett hav av ammoniak. Sådana ”svar” låter mer som Indien före Buddha, där världen sades vara buren på sju elefanter som stod på sju pelare som stod på en sköldpadda och, i irritation över barnets fråga om vad sköldpaddan stod på, svarade man: ”Gyttja! Och det är lera därifrån och hela vägen ner!”

Det ligger i sanningens natur att om man känner till den, kan man förstå ännu fler saker. Asiens sjukdomar och förfall har en benägenhet att invalidera människornas begrepp av sanning, och i Västvärlden, där soldater såg ”Gott mit uns”[Gud är med oss] på de stupade fiendernas bälten, tenderade krig att göra slut på dominansen från den tidens kyrkor – för Gud kunde inte befinna sig på båda sidor av sådant djävulsverk, det var i alla fall så soldaterna resonerade.

Till och med Kristus storartade budord ”Älska din nästa” verkar ha mindre kraft idag i en värld med inkomstskatt, inflation och slaktande av civilbefolkningen i fredens namn.

Så utan att på något sätt fördöma eller håna någon av människans religioner, uppstod Scientologi ur askan från en själlös vetenskap och ställde än en gång – och besvarade – de eviga frågorna.

Att svaren har sanningens kraft intygas av resultaten. Till skillnad från det religiösa Indiens sjukdomar är scientologer sällan sjuka. Till skillnad från inhemska strider som till exempel upploppen i Alexandria, lever scientologer i relativ harmoni med varandra och har förmågan att snabbt kunna återupprätta personliga relationer.