”Scientology växte fram ur askan av en själlös
vetenskap, utan att på något sätt fördöma eller
håna någon människas tro, och frågade återigen – och
besvarade – de eviga frågorna.”

– L. Ron Hubbard

Foto av L. Ron Hubbard

Scientologys svar
av L. Ron Hubbard

I ”Scientologys svar”, som L. Ron Hubbard skrev 1966 som ett komplement till artikeln
”Filosofin vinner efter 2 000 år”, presenterar han frihetsvyer en bra bit bortom vad
gamla tidens filosofer trodde var möjligt.

Människan har ställt många frågor om sig själv.

Sådana frågor som ”Vem är jag?” ”Var kommer jag ifrån?” ”Vad är döden?” ”Finns det ett liv efter detta?”

Alla barn ställer dessa frågor, ändå har människan aldrig haft några svar som tillfredsställt henne mer än ett kort ögonblick.

Religioner har olika svar på de här frågorna och de hör faktiskt till fältet för religiös filosofi, eftersom det är inom det området av människans kunskap som man försökt att besvara dem.

Religioner har olika svar på de här frågorna och de hör faktiskt till fältet för religiös filosofi, eftersom det är inom det området av människans kunskap som man försökt att besvara dem.

Svaren har varierat genom tidsåldrarna och i olika kulturer och denna variation är stötestenen som åstadkommer misstro inom religioner. Gamla religioner tynar bort eftersom människor inte längre uppfattar deras svar på frågorna ovan som verkliga.

Kristendomens förfall åtföljs av en cynisk syn i modern tid på ett helvete där man brinner för evigt och en himmel där man spelar harpa i evinnerliga tider.

Materialistiska vetenskaper har försökt att avfärda hela området genom att rycka på axlarna åt problemet och ge lika omöjliga svar som att man bara är kött och allt liv uppstod genom en spontan och slumpmässig kemisk reaktion i ett hav av ammoniak. Sådana ”svar” låter mer som Indien före Buddha där världen sades vara uppburen av sju elefanter som stod på sju pelare som stod på en sköldpadda och, i irritation över barnets fråga om vad sköldpaddan stod på: ”Gyttja! Och det är gyttja därifrån och hela vägen ner!”

Det hör till Sanningens natur att om man känner till den, så blir även fler saker förstådda. Asiens sjukdomar och förfall tenderar att invalidera Sanningsgraden hos deras begrepp, och i väst där soldater såg ”Gott mit uns” [Gud är med oss] på den stupade fiendens bälte tenderade krig att göra slut på den tidens kyrkors dominans – Gud kunde inte vara på båda sidorna av sådant djävulstyg, eller så resonerade soldaterna i alla fall.

Till och med Kristus storslagna budord ”Älska din nästa” verkar ha mindre kraft idag i en värld med inkomstskatt, inflation och slakt av civilbefolkning i fredens namn.

Scientology växte fram ur askan av en själlös vetenskap, utan att på något sätt fördöma eller håna någon människas tro, och frågade återigen – och besvarade – de eviga frågorna.

Att svaren äger Sanningens kraft intygas av resultaten. Scientologists är – tvärtemot de sjukdomsdrabbade i det religiösa Indien – sällan vid dålig hälsa. Scientologists lever relativt harmoniskt med varandra istället för att ägna sig åt intern krigföring, likt upploppen i Alexandria, och har tekniker för att snabbt återställa förhållanden.