Humanist

Trots de gångna hundra årens uppsjö av teknologiska underverk – inom medicin, transport, atomenergi och elektronisk kommunikation – lever vi i en värld med allvarliga problem. Angripen från tre sidor av drogmissbruk, kriminalitet och en sjunkande moral har stora delar av vår värld blivit till något som närmast kan liknas vid ett ödelandskap. Enligt vissa bedömningar har till exempel marijuana blivit den mest odlade grödan som säljs i USA, och den årliga försäljningen av illegala droger internationellt beräknas uppgå till cirka 500 miljarder dollar. Därtill kommer de ytterligare 700 miljarder dollar som används varje år på medicinska och psykiatriska droger. Resultatet är att vi nu befinner oss i en krissituation av världsformat, där jordens befolkning spenderar mer på droger än vad de flesta länder producerar i form av varor och tjänster.

Ändå är orättmätigt förvärvade inkomster bara ett mått på de negativa verkningarna av dagens drogmissbruk. Dess koppling till brott är ett annat. Enligt undersökningar gjorda av amerikanska justitiedepartementet var hälften av alla som grips för våldsbrott påverkade av illegala droger vid tiden för brottet, vilket i sin tur innebär gott och väl över en miljon våldshandlingar per år  och kostnaden för det i form av mänskligt lidande går inte att beräkna.

Man kan hävda att det bakom detta missbruk och denna kriminalitet ligger något som har givits benämningen ”en postmodern moralisk kris”. Även här finner man oroande siffror: Mer än 40 procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa; 40 procent av alla amerikanska ungdomar medger ogenerat att de skulle ljuga för att uppnå ekonomiska fördelar, och 64 procent erkänner att de fuskar på skrivningar. Bilden blir ännu dystrare mot bakgrund av den omoral som förekommer i cyberrymden. Det vill säga: minst 10 procent av alla webbsökningar är pornografiska och omkring 40 procent av all mjukvara är piratkopierad. Det är därför inte förvånande, då mängden inbrott, förskingringar och alla andra varianter av stöld antar epidemiska proportioner, att historiker har kommit att betrakta denna epok som en tid av moraliskt sönderfall, oöverträffad sedan romarrikets fall.

L. Ron Hubbard såg redan år 1950 vart världen var på väg och började leta efter ett sätt på vilket, som han uttryckte det:

”Människan återigen kan finna sig till rätta, kan finna sig till rätta i ett mycket förvirrat, mekanistiskt samhälle och kan återvinna lite av den glädje, lite av den ärlighet och lite av den kärlek och vänlighet som hon har skapats med.”

Således kom hans humanitära teknologier för att återvinna mänsklig anständighet och därmed allt du kommer att upptäcka på sidorna som följer.