Vägen till lycka på över 100 språk för att nå olika folk i omkring 200 länder och i slutändan totalt över 100 miljoner exemplar i händerna på läsare världen över.

Vägen till lycka

Varje kultur i varje tidsålder har förlitat sig på en moralkodex som ger allmänna rättesnören om vilket slags handlande som befrämjar social sämja och överlevnad. Även om det kanske inte tycks som om många av dessa forna moralregler är relevanta i detta tjugoförsta århundrade, var de det definitivt vid tiden då de skrevs. De bidrog till familjens, gruppens och landets fortbestånd. Med deras hjälp höll människor grundsatserna om ärlighet och ömsesidigt förtroende vid liv. En moralkodex innehöll kort sagt de övergripande principer enligt vilka människor kunde leva tillsammans i fred, hälsa och harmoni.

I början av 1980-talet hade världen, som L. Ron Hubbard med rätta uttryckte det, blivit en verklig djungel. Tecknen fanns överallt. ”Habegär är bra begär”, blev en populär aforism vid denna tid, under det att hutlösa förmögenheter skapades genom aktiemanipulation och bedrägeri. Om man tar konsten och underhållningen som indikatorer, då var 1980-talet början på en verkligt skrämmande era av meningslöst våld. Vem kan glömma 1980-talets våld på gatorna i innerstäderna, där tolv- och trettonåringar mördade varandra helt utan några som helst samvetsbetänkligheter; med den grova genklangen från sådana termer som ”drive-by shooting” (skottlossning från bil) och ”gangbang” (gängverksamhet).

Med detta morallösa samhälle i åtanke skrev L. Ron Hubbard 1981 Vägen till lycka. Karaktäristiskt nog grep han sig an denna uppgift med såväl en historisk som kulturell bredd. Han förklarade att vår kultur, precis som alla tidigare kulturer, behöver en moralkodex som hjälper till att bevara sin struktur. Gamla värderingar hade förkastats utan att ersättas av nya, och de gamla religionsbaserade kodexarna krävde alla en stark tro, något som många inte längre kunde uppbåda. Teorierna om att barn av sig själva skulle anta en moralisk attityd i livet gick heller inte att lita på. Följaktligen skrev han Vägen till lycka.

De tre utgåvorna av L. Ron Hubbards Vägen till lycka: inbunden, häfte och bok på film

Denna bok är unik, det är den enda moralkodex som riktar sig till ett pragmatiskt, högteknologiskt och i hög grad cyniskt samhälle. Det är det första verket i sitt slag som är helt baserad på sunt förnuft och den är allomfattande. Den vänder sig enbart till läsarens sunda förnuft och är avsedd att hjälpa honom eller henne att i sitt dagliga liv faktiskt tillämpa de 21 levnadsregler som ingår i den. Var och en av oss måste, som individer, oavsett skillnader i fråga om nationalitet, politisk åskådning, hudfärg, religionstillhörighet etc., vandra vår väg genom livet. Denna väg, vilket Vägen till lycka lär oss, kan göras lättare att färdas om de regler som boken erbjuder är kända och följs.

Livet i ett omoraliskt samhälle kan vara betydligt mer än bara besvärligt, när t.o.m. de mest grundläggande av människans ideal görs till åtlöje. De 21 levnadsreglerna i mr Hubbards Vägen till lycka syftar till att motverka den trend av moraliskt förfall som finns runt omkring oss, och är giltiga för varenda människa på vår jord. För närvarande är faktiskt över etthundra miljoner exemplar av denna bok i omlopp, i mer än tvåhundra länder och på åtminstone hundra olika språk – och det bara fortsätter. Detta verk har erhållit mängder av utmärkelser från USA:s kongress och många fler entusiastiska bekräftelser från poliser, ledare i samhället, affärsmän och pedagoger. Det utgör grunden för de mycket framgångsrika kampanjerna ”Föregå med gott exempel” och ”Bort med droger från skolområdet”, som omfattar över 12 miljoner amerikanska elever, föräldrar och lärare i mer än 12 000 grundskolor och gymnasier. Kampanjerna har i sin tur fått erkännanden från hela 90 delstatliga guvernörer och lagstiftande församlingar, liksom från chefer för statliga program mot alkohol- och drogmissbruk och skolstyrelser i hundratals samhällen över hela USA.

”Lycka ligger i att ägna sig åt meningsfulla verksamheter. Men det finns bara en person som med säkerhet kan säga vad som kommer att göra en lycklig – man själv.”

Lovorden är välförtjänta. En skola i delstaten Ohio led till exempel under oket av våld och drogmissbruk, något som hörde till ordningen för dagen. Elevernas kunskapsnivå hade legat långt under det amerikanska genomsnittet, innan de började delta i Vägen till lycka-programmet. Efter att ha använt Vägen till lycka i två års tid, hade hela situationen vänt dramatiskt – skolan förklarades vara drogfri och elevernas läsförståelse låg nu långt över det nationella genomsnittet.

Likaledes fick utdelning av häftet Vägen till lycka i det upploppshärjade södra centrala Los Angeles djupgående verkningar. Efter att förhärdade gängmedlemmar hade läst Vägen till lycka (eller fick den uppläst för sig), tvättade de på eget initiativ bort graffiti från 130 byggnader i sin stadsdel, samtidigt som de delade ut hundratals häften till invånarna där. Häftet inspirerade också till matinsamlingar och uppstädningsaktioner efter upploppen i Los Angeles 1992, och återigen 1994, efter jordbävningen som drabbade Los Angeles. En ledande person i stadsdelen Watts i södra centrala Los Angeles, föreståndare för organisationen ”Föräldrar i Watts”, yttrade sig: ”Vi har nu delat ut denna bok i ungefär två, tre månader. Inget annat har kommit in i vår stadsdel utom just denna bok – och vi ser faktiskt en förändring äga rum, och det måste ha med Vägen till lycka att göra.”

Levnadsregler från Vägen till lycka

1. Sköt om dig.

2. Var måttlig.

3. Var inte promiskuös.

4. Älska och hjälp barn.

5. Hedra och hjälp dina föräldrar.

6. Föregå med gott exempel.

7. Eftersträva att leva sanningsenligt.

8. Mörda inte.

9. Gör inget olagligt.

10. Stöd en regering som är till för och verkar för hela folket.

11. Skada inte en välvillig person.

12. Skydda och förbättra din miljö.

13. Stjäl inte.

14. Var värdig förtroende.

15. Fullgör dina förpliktelser.

16. Var flitig.

17. Var kompetent.

18. Respektera andras religiösa övertygelser.

19. Försök att inte göra sådant mot andra som du inte skulle vilja att de gjorde mot dig.

20. Försök behandla andra på samma sätt som du skulle vilja att de behandlade dig.

21. Blomstra och lyckas.

Rubrikerna för de 21 levnadsreglerna: Med den fullständiga texten till levnadsreglerna får läsaren inget mindre än en heltäckande guide till livet och därmed vad som faktiskt utgör en väg till lycka

Internationellt sett har mr Hubbards Vägen till lycka visat sig vara en viktig katalysator för att åstadkomma positiva förändringar. I det sydafrikanska townshipet Soweto bedrevs exempelvis en kampanj baserad på levnadsregeln ”Skydda och förbättra din miljö”. Kampanjen fick stöd från landets största livsmedelskedja och från fackföreningar, då man fann att relationerna i Soweto dramatiskt hade förbättrats efter utdelning av häftet. En invånare förklarade: ”Våldet har minskat så mycket att vi nu vet hur vi kan slå oss ner tillsammans och utbyta tankar. Detta samförstånd är tack vare era underbara häften.” Ytterligare en kampanj, i den sydafrikanska staden Pietermaritzburg, minskade på ett så framgångsrikt sätt spänningarna mellan svarta och vita, att den sydafrikanska polisen beställde 114 000 exemplar av Vägen till lycka – ett till varje polisman i landet. Likaså anammades häftet i dess helhet av både den anglikanska kyrkan och pingstkyrkan i Sydafrikas Gautengprovins, liksom i Östra Kapprovinsen.

Men det finns avsevärt mycket mer. Moskvas poliser bär på sig Vägen till lycka-häften med en inledning som säger: ”Moskvas polisdepartement rekommenderar att du läser denna bok, i förhoppning att den hjälper dig att leva ett bättre och lyckligare liv.” Häftet har dessutom ingått som en bilaga till stadens största dagstidning, för det har upprepade gånger visat sig att häftet har en lugnande inverkan på oregerliga befolkningar. För att bara nämna två exempel: nationell distribution av häftet anses ha stävjat politiskt våld i Thailand, och distribution av Vägen till lycka bland kongolesiska rebellgrupper ledde till att de lade ner vapnen.

Av alla ovannämnda skäl och fler därtill, har Vägen till lycka blivit en helt egen rörelse i Colombia. Med förklaringen att roten till colombianskt våld ”inte ligger i politiken, utan i själen hos vårt folk”, tryckte förlaget El Tiempo delar av häftet för att få ner den allmänna oron. I samma syfte beställde colombianska polisbefäl 30 000 häften för distribution till soldater i den narkopolitiska stridslinjen, samtidigt som den nationelle samordnaren för bekämpning av ungdomsbrottslighet ledde distributionen via ett fyrtiotal patrullenheter. För att inte vara sämre, sanktionerade också utbildningsministern häftet som ett kompletterande läromedel för alla grundläggande läroplaner. Därefter och tidsmässigt direkt sammanfallande har antalet drogrelaterade mord dalat till det lägsta på flera decennier.

Idag försiggår förstås kampen mot moraliskt förfall överallt i samhället. Ämnet tas upp vid praktiskt taget varje politisk folkomröstning och har resulterat i ett stort antal artiklar, böcker och dokumentärer. I vilken grad detta genomträngande rop på ett moraliskt uppvaknande har inspirerats av mr Hubbards arbete är naturligtvis svårt att säga. Men med Vägen till lycka har han banat en tydlig väg till större tolerans, fred och ömsesidigt förtroende. 

Way to Happiness Foundation International (Internationella Vägen till lycka-stiftelsen) i Glendale, Kalifornien, där global distribution till över tvåhundra länder och drygt etthundra miljoner människor samordnas