Narconon-
drogrehabilitering

Helt utöver Reningsprogrammet utvecklade L. Ron Hubbard en rehabiliteringsmetod som inte bara tar itu med vad droger ger upphov till i form av mental och andlig ångest, utan även vad som ledde till att personen över huvud taget började ta droger; för om man inte löser det problemet, kommer personen att för alltid vara kvar i det ursprungliga tillstånd som drogerna var en ”lösning” för. Något som också var unikt i mr Hubbards rehabiliteringsprogram och som var av särskild betydelse med tanke på vad opiater och crack-kokain ställer till med, var hans metod för att eliminera avtändningssmärtor. Det traditionella sättet att lösa detta på var att ersätta en drog med en annan, till exempel metadon i stället för heroin, och kvalen som en person upplever under avtändning var länge ett hinder vid rehabilitering av svåra missbrukare. Inte för att särskilt mycket någonsin hade gjorts för tunga missbrukare, eftersom de till skillnad från ”sociala missbrukare” sällan har råd att betala för vad som kallas behandling i en typisk drogbehandlingsklinik. Avtändningens mardröm är hur som helst ett minne blott, tack vare mr Hubbards kombination av näringstillskott, terapeutiska övningar och motion.

Idag används L. Ron Hubbards metoder för rehabilitering av drogmissbrukare i omkring femtio länder och har hittills framgångsrikt befriat tiotusentals individer från det som annars hade varit obotligt drogberoende. Hans metoder ligger till grund för ett internationellt drogrehabiliteringsnätverk som heter Narconon. Dessa center finns världen över och är internationellt kända för att konsekvent uppvisa minst tre gånger bättre resultat än alla andra program för drogrehabilitering. Dessutom är de som framgångsrikt fullbordar Narconon-programmet inte bara drogfria utan även brottsfria. Men även om poängen kan tyckas självklar är den inte det. En känd undersökning visade att 73 procent av de som var beroende av droger även sålde droger. När en uppföljning av missbrukare som hade genomgått andra rehabiliteringsprogram gjordes, visade det sig att 37,9 procent av dessa fortsatte att sälja droger. I en liknande grupp med missbrukare där alla hade fullbordat Narconon-programmet, var det ingen som fortsatte att sälja droger. På liknande sätt förhöll det sig med drogrelaterade rån: andra program lyckades minska återfallsprocenten till 32,2 procent, under det att ingen bland dem som fullbordade Narconon-programmet begick några sådana brott därefter.

Det borde med andra ord inte väcka någon förvåning att den ansedda amerikanska Commission for Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF – kommissionen för ackreditering av behandlingshem) ackrediterade Narconon-programmet och förklarade det vara en norm för alla andra rehabiliteringsprogram att följa. Narconons material och program, som uteslutande är baserat på L. Ron Hubbards drogrehabiliteringsteknologi, hjälper tusentals tunga missbrukare att befria sig från drogernas slaveri.

För fullständig information om mr Hubbards lösningar på det epidemiska drogmissbruket, se volymen Humanist: Rehabilitering av ett drogtyngt samhälle i L. Ron Hubbard-serien.

Narconon Arrowhead vid Lake Eufaula, Oklahoma: Detta är navet i Narconons internationella nätverk, och är inte bara världens största behandlingshem med boende, utan genomför också utbildning på plats i L. Ron Hubbards rehabiliteringsmetoder för yrkesverksamma inom rehabilitering från ett tjugotal länder