Svar på drogproblemet

Fastän L. Ron Hubbard sedan länge hade insett vad droger potentiellt innebär i form av mänskligt lidande, var det 1960-talets psykedeliska revolution som fick honom att inleda sin mest intensiva period av forskning på rehabiliteringsområdet. Hans resonemang var enkelt: Ingen som är fängslad av en kemisk substans kan bli andligt fri. Drogmissbruk hotar inte bara en persons hälsa, utan även hans inlärningshastighet, allmänna attityd, personlighet och andliga medvetande. Efter en undersökning som mr Hubbard genomförde i New York år 1973 angående verkningarna av det omfattande drogmissbruket bland ungdomar, började han kalla denna drogepidemi för en förödande social katastrof; och när man ser tillbaka på vad som följde efter detta psykedeliska årtionde – bland annat utbrett kokain- och heroinmissbruk och allt det våld som hängde samman med det – ser man att han hade rätt. Den sociala förödelse som följde visade sig definitivt vara katastrofal. Men problemet var inte på något sätt begränsat till illegala droger bland den socialt utslagna delen av befolkningen. Tvärtom, i och med att det psykiatriska etablissemanget och läkemedelsindustrin oavlåtligt pumpade in psykiatriska droger i de sociala pulsådrorna, drabbade konsekvenserna i själva verket hela vår kultur. Med fortsatta undersökningar under senare delen av 1970-talet visade sig ännu ett försåtligt problem: till och med åratal efter att någon slutat med droger och reparerat all omedelbar skada, befann sig den tidigare missbrukaren fortfarande i riskzonen, och det i mycket hög grad.

Mr Hubbard fann att problemets kärna var att små rester av tidigare intagna droger hade fastnat i kroppens fettvävnad. Dessa drogrester kunde när som helst reaktiveras och orsaka vad som allmänt kallas en ”flashback”, vilket är särskilt otrevligt för dem som har experimenterat med LSD. Faktum är att före detta missbrukare har upplevt skrämmande och oförutsägbara tripper, till och med åratal efter att de senast tog drogen. Dessutom fann mr Hubbard att droger inte är de enda skadliga ämnen som fastnar i fettvävnaden. Faktum är att nästan varje slags läkemedel, kemiskt gift, konserveringsmedel, insektsgift och industriavfall som vi regelbundet får i oss, kan likaledes fastna i kroppen och skada oss.

Det samlade materialet som föreskriver hur L. Ron Hubbards Reningsprogram ska genomföras, inklusive Renad kropp, klar tanke, en illustrerad arbetsbok och tekniskt material för övervakning av programmet

Detta avslöjande, som L. Ron Hubbard obestridligen var den förste att upptäcka, hade vittgående konsekvenser. Ta till exempel den rapport från den amerikanska miljöskyddsmyndigheten som medgav att genomsnittsamerikanen konsumerar mer än 700 potentiellt farliga ämnen. Vad allt detta innebär i form av ohälsa och förkortade liv kan miljöskyddsmyndigheten inte uttala sig om. Men ett faktum framstår klart, både från mr Hubbards ursprungliga forskning och senare medicinska studier: dessa giftiga ämnen bidrar starkt till att minska vår förmåga att handla, tänka och uppfatta.

Skadan uppkommer på följande sätt: då kroppen i huvudsak är ett kommunikationssystem, med hjärnan som ett växelbord där tanke överförs till handling, kan biokemiska ämnen bli ödesdigra – de stör faktiskt det normala tankemönstret. Självfallet hämmar dessa giftiga ämnen också i hög grad vår inlärningsförmåga, vårt minne, och allt annat som är nödvändigt för vårt fysiska och andliga välbefinnande.

Som en lösning på vad mr Hubbard med rätta beskrev som en biokemisk kris, utvecklade han ett fullständigt program för att hantera det. Detta program beskrivs mycket grundligt i boken Clear Body, Clear Mind (Renad kropp, klar tanke). Det är en exakt procedur som inbegriper motion, bastubad och näringstillskott och görs i samråd med en läkare. Detta är alltså vad som passande fått namnet Reningsprogrammet och syftet med det är att åstadkomma avgiftning – att faktiskt avlägsna drogrester från fettvävnaderna.

The Research Center for Dependency Disorders and Chronic Pain (Forskningscentret för beroendestörningar och kronisk smärta) har i en vetenskaplig studie som nyligen gjordes av L. Ron Hubbards avgiftningsprogram funnit att kvarvarande läkemedel definitivt eliminerades från kroppen, och bekräftar mr Hubbards slutsatser.

Många undersökningar har visat att Reningsprogrammet är det enda sättet att avlägsna giftrester från fettvävnaderna. Faktum är att när man år 1973 upptäckte att invånarna i delstaten Michigan i USA hade fått i sig farliga mängder av ett brandsläckningsmedel, visade det sig att enbart Reningsprogrammet var i stånd att sänka gifthalterna hos dessa människor. Det visade sig också att programmet var det enda effektiva sättet att eliminera föroreningar i luften som gett räddningspersonal lungproblem efter 11 september-katastrofen. Därför beskriver New Yorks brandmän det bokstavligen som ett livräddande program.

”L. Ron Hubbard har, som utvecklaren av detta program med svettning i bastu, upptäckt att drogrester/metaboliter lagras i fettvävnader i kroppen under långa perioder. Jag är förvånad över hur precisa hans slutsatser är. Diagram och de första rapporterna visar vad vi har förväntat oss sedan en tid – droger utsöndras definitivt under detta program.”

Forest Tennant, läkare, verkställande chef, Research Center for Dependency Disorders and Chronic Pain (Forskningscentret för beroendestörningar och kronisk smärta)

Slutresultatet är mer än imponerande; det har faktiskt omdefinierat parametrarna inom miljömedicinen. Tidigare behandlade läkare endast symptomen på de ansamlade gifterna – till exempel utmattning, minnesluckor och illamående – men nu hade de plötsligt vad de behövde för att behandla själva källan. Följden är att många människor som genomgått programmet berättar att de inte bara har bättre förnimmelser, utan att de nu på det hela taget är lyckligare, har mer energi, är mentalt mer alerta och mår på det hela taget bättre. Från detta följde rapporter om radikalt förbättrade personliga relationer och kort sagt en återhämtning av vad han så oförglömligt beskrev som:

”... lite av den glädje, lite av den ärlighet och lite av den kärlek och vänlighet som hon har skapats med.”