Tusentals lokala, nationella och internationella utmärkelser och erkännanden har tilldelats L. Ron Hubbard för hans humanitära arbete, däribland hans upptäckter inom drogrehabilitering, rehabilitering av kriminella och undervisning.

Humanitära
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

L. Ron Hubbards teknologier för drogrehabilitering och avgiftning, rehabilitering av kriminella, undervisning, läs- och skrivkunnighet, samt hans guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft – Vägen till lycka – har berört närmare en miljard människor i omkring 200 länder.

Hedersutmärkelse – Leeuwkopfängelset

Förärad L. Ron Hubbard av de intagna på Sydafrikas Leeuwkopfängelse som ett erkännande av hans teknologi för rehabilitering av kriminella: ”Du har gett hopp till många liv. Du har förändrat våra sydafrikanska fängelser fyllda av smärta och sorg, till platser med hopp och liv.”

Bara ett exempel bland många är det rymningssäkra, ökända Leeuwkopfängelset utanför Johannesburg i Sydafrika. Sedan införandet av Criminon – ett rehabiliteringsprogram baserat på L. Ron Hubbards upptäckter inom detta område – har fängelsevåldet nästan helt eliminerats. Som tack för de häpnadsväckande resultaten med L. Ron Hubbards teknologi förärade Leeuwkops intagna honom följande utmärkelse, i vars inskription man kan läsa: ”Du har gett hopp till många liv. Du har förändrat våra sydafrikanska fängelser fyllda av smärta och sorg, till platser med hopp och liv.”

I ett annat fängelse skedde lika förbluffande resultat vilka föranledde Panamas chef för säkerhetstjänsten att förära L. Ron Hubbard ett officiellt erkännande för ”hans effektiva humanitära verk och praktiska andliga teknologi, som hjälper varje person intagen i fängelset Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, och som dessutom skapar nya familjer”.

Officiellt erkännande – Nämnden för farlig narkotika, Filippinska presidentkontoret

Tilldelat L. Ron Hubbard av ordföranden för Nämnden för farlig narkotika för ”hans humanitära arbete inom området drogupplysning och drogrehabilitering och för hans tillhörande teknologier vilka har antagits och införts på Filippinerna ... som därmed bidragit oerhört till den framgångsrika strävan att uppnå vår ädla vision om ett drogfritt land”.

Sedan har vi L. Ron Hubbards teknologi för drogrehabilitering och avgiftning, vilken nu används i omkring 50 länder. Effektiviteten och framgången i dessa program fick ordföranden för filippinska Nämnden för farlig narkotika att tilldela L. Ron Hubbard en plakett som formellt tackar honom för ”hans humanitära arbete inom drogupplysning och drogrehabilitering och för hans därtill hörande teknologier som har anammats och införts på Filippinerna ... som därmed bidragit oerhört till den framgångsrika strävan att uppnå vår ädla vision om ett drogfritt land”.

New Yorks brandmäns hedershjälm – NY City Fire Department

Tilldelad L. Ron Hubbard av stadens brandmän efter framgångarna med New York Rescue Workers Detoxification Project och med inskriften: ”Till vår broder, L. Ron Hubbard, från dina bröder vid New York City Fire Department. Vi hedrar dig med denna hjälm, en symbol för vårt motto: ’Att skydda liv och egendom’, vilket arvet från din teknologi exemplifierar,
2 augusti 2003.”

W.E.B. DuBois Outstanding Leadership Award – NAACP

Tilldelad L. Ron Hubbard för hans humanitära arbete inom områdena undervisning och läs- och skrivkunnighet.

L. Ron Hubbards avgiftningsprogram har också uppmärksammats för dess mirakulösa resultat med att återställa hälsan hos New Yorks brandmän och räddningsarbetare, som varit fysiskt lidande efter katastrofen den 11 september 2001. Närmare bestämt New York Rescue Workers Detoxification Project – som använde L. Ron Hubbards banbrytande teknologi – tog itu med de fysiska problemen hos de som hade utsatts för rekordhöga giftnivåer i dammet, röken och ångorna vid Ground Zero. Efter projektets enastående framgång tilldelade New York Citys brandmän L. Ron Hubbard en New York-hedersbrandmans hjälm med följande inskrift: ”Till vår broder, L. Ron Hubbard, från dina bröder vid New York City Fire Department. Vi hedrar dig med denna hjälm, en symbol för vårt motto: ’Att skydda liv och egendom’, vilket arvet från din teknologi exemplifierar, 2 augusti 2003.”

När det gäller L. Ron Hubbards undervisningsteknologi tillämpas den idag inte bara i hela 70 länder på sex kontinenter, utan med mer än 30 miljoner elever som har deltagit i dessa program påverkar L. Ron Hubbards upptäckter hela nationer.

I enlighet därmed har L. Ron Hubbard mottagit utmärkelsen W.E.B. DuBois Outstanding Leadership Award från National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), och ett officiellt erkännande från Congress on Racial Equality (CORE) för en innovativ teknologi som ”skänkt vuxna och barn i hela nationen förnyat hopp, tack vare förbättrad skriv- och läskunnighet och förståelse”.

 

YTTERLIGARE AXPLOCK AV
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Eftersom det vore omöjligt att räkna upp alla de tusentals erkännanden som L. Ron Hubbard har mottagit för sitt humanitära arbete – som nu används av över 1 800 myndigheter – följer här ett litet axplock av dessa erkännanden, proklamationer och utmärkelser:

Mexicali-polismössa – Polischef i Mexicali: Med anledning av L. Ron Hubbards upptäckter inom områdena drogrehabilitering och rehabilitering av kriminella, förärade polischefen i Mexicali L. Ron Hubbard titeln ”Hederspolischef”.

International Civil Golden Award – Civil Forum Nepal: Tilldelad L. Ron Hubbard för ”hans enastående bidrag till Nepals befolkning inom undervisning och drogrehabilitering, samt för den andligt helande teknologin Dianetics”.

Human Rights and Peace Award (Utmärkelse för mänskliga rättigheter och fred) – Universal Peace Federation: Förärad L. Ron Hubbard för hans arbete som en ”framstående humanitetsförkämpe och fredsbyggare”.

Lifetime Achievement Award – Amerikas pojkscouter: Förärad L. Ron Hubbard ”för hans humanitära arbete för att förbättra mänsklighetens villkor”.

Krigsfjäderskrud från svartfotsindianernas sällskap: Förärad L. Ron Hubbard som ett erkännande av hans livräddande metoder inom drogrehabilitering och undervisning.

Officiellt erkännande – Sociala rehabiliteringscentret för yngre barn i Transbajkal-Nadezjda i Ryssland: Förärat ”som ett tecken på vår uppskattning av L. Ron Hubbard – filosof, vetenskapsman och humanitetsförkämpe, som gett ett ovärderligt bidrag till människosläktets förbättring”.

Medlem – International Oceanographic Foundation: Tilldelad L. Ron Hubbard för hans bidrag som främjat och vidgat kunskaperna och upptäckterna inom oceanografi och de marina vetenskaperna.

Utmärkelsen Gåva till mänskligheten – Utbildare i Valencia i Venezuela: Som uppskattning till L. Ron Hubbard för hans studieteknologi.

Bevis på uppskattning – Venezuelas utbildningsministerium: Förärat som ett erkännande av L. Ron Hubbards undervisningsteknologi.

Bevis på uppskattning – Venezuelas justitieministerium: Som ett tecken på uppskattning av L. Ron Hubbards framsteg inom området kommunikation, vilket används i Venezuelas kriminalvårdsprogram för ungdomar.

Silverpokal – Kommunfullmäktige för distriktet Marche i Italien: Tilldelad som ett erkännande av L. Ron Hubbard som utbildare och filosof.

World Peace Day Award – Staden Sacramento, Kalifornien: Som ett erkännande av L. Ron Hubbard, grundaren av Dianetics och Scientology som hade en vision om en värld utan krig och brottslighet.

Lovordande – Staden Washington D.C.: Som uppskattning till L. Ron Hubbard för levnadsregeln ”Skydda och förbättra din miljö”, från Vägen till lycka.

Pioneer Environmentalist Award – Earth Society Foundation, New York i delstaten New York: Förärad med uppskattning till L. Ron Hubbard, ”pionjärmiljöförkämpe”, för hans bidrag att skapa en bättre plats att leva på.

Erkännande – Utbildningskommissionen vid Mexico Citys lagstiftande församling: Som ett erkännande av L. Ron Hubbard för hans studieteknologi.

Erkännande från senaten – Rom i Italien: Som ett erkännande av de djupgående mänskliga värdena i L. Ron Hubbards verk.

Officiellt erkännande – Utbildningsministern i Gambia: Ett tack till L. Ron Hubbard från det gambiska folket, för den teknologi han skänkte.

Minnesfrimärken – Postverket i Schweiz: Fyra frimärken dedicerades till L. Ron Hubbard av det schweiziska postverket för hans många humanitära verk.

ErkännandeMexikos nationella polytekniska institut: Som uppskattning för den studieteknologi som L. Ron Hubbard utvecklade.

ErkännandeUtrikesdepartementet i Nepal: Som ett erkännande av L. Ron Hubbard för hans utveckling av en filosofi och teknologi för studier.

Resolution – Representanthusets talman i Puerto Rico: En resolution förärades L. Ron Hubbard för hans humanitära arbeten inom områdena avgiftning och rehabilitering av kriminella.

HedersomnämnandeDelstaten Pennsylvanias representanthus: Förärat L. Ron Hubbard som ett erkännande av hans prestationer under hela sitt liv och som frihetsförkämpe.

Akademiskt diplomVärldsakademin för vetenskap, de sköna konsterna och kultur, Sankt Petersburg i Ryssland: Förärat L. Ron Hubbard för hans bidrag som författare och vetenskapsman, och för hans avgörande upptäckter på det mänskliga sinnets område.

Officiellt erkännandeFöre detta poliskommissarie vid Scotland Yard: Förärat L. Ron Hubbard för hans humanitära arv.

Örnklo- och stjärtfjädererkännandeSamson Cree-nationen: Tillägnat L. Ron Hubbard av ledaren för Samson Cree-nationen. Överlämnad som den högsta utmärkelse som föräras av Cree-indianerna eftersom örnen flyger närmast Skaparen.

FrihetsstatyÖvervakare i Sydafrika: Förärad L. Ron Hubbard som ett erkännande av hans framsteg inom området rehabilitering av kriminella.

ResolutionPuerto Ricos senat: Förärad L. Ron Hubbard för hans bidrag till mänskligheten och proklamerar att hans humanitära och filosofiska idéer är en motivation och förebild för kommande generationer. Den antogs enhälligt av de 29 medlemmarna i Puerto Ricos senat och signerades av dess ordförande.

Nycklar till städer

Shreveport, Louisiana
Kansas City, Missouri
Miami Beach, Florida
Amarillo, Texas
Concord, Kalifornien
Durham, North Carolina
Delstaten Hidalgo, Mexiko
Lafayette, Louisiana
Baton Rouge, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Mazatlán, Sinaloa, Mexiko
Katmandu, Nepal

Hedersmedborgare
Galveston, Texas
Santa Fe, New Mexico
Gretna, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Riverside, Kalifornien
Phoenix, Arizona
Ketchikan, Alaska

L. Ron Hubbard Street/Way

Wichita, Kansas
Elizabeth, New Jersey

Los Angeles, Kalifornien

L. Ron Hubbard-dagen
Salt Lake City, Utah
Reno, Nevada
Providence, Rhode Island
Mesquite, Texas
Birmingham, Alabama
Oakland, Kalifornien
Louisville, Kentucky
Helena, Montana
Little Rock, Arkansas
Atlanta, Georgia
Wichita, Kansas
Jacksonville, Florida
Chicago, Illinois
Columbus, Ohio
Indianapolis, Indiana
Covington, Kentucky
Baltimore, Maryland
Grand Prairie, Texas
Austin, Texas
Compton, Kalifornien
Des Moines, Iowa
Detroit, Michigan
New Orleans, Louisiana
Minneapolis, Minnesota
Topeka, Kansas
Yonkers, New York
Mobile, Alabama
Cedar Rapids, Iowa
Cleveland, Ohio
Bridgeport, Connecticut
Raleigh, North Carolina
Redding, Pennsylvania
Roanoke, Virginia
Tulsa, Oklahoma
Williamsburg, Virginia
Tucson, Arizona
Camden, New Jersey
Hartford, Connecticut
Albuquerque, New Mexico
Schenectady, New York
Huntington Beach, Kalifornien
Fort Myers, Florida
San Jose, Kalifornien
Carson City, Nevada
Kitchener, Ontario, Canada
Memphis, Tennessee
Battle Creek, Michigan
Newport News, Virginia
New Albany, Indiana
Gainesville, Florida
Omaha, Nebraska
Lafayette, Louisiana
Harrisburg, Pennsylvania
Port Angeles, Washington
West Haven, Connecticut
Portsmouth, New Hampshire
Houston, Texas
Orlando, Florida
Wilmington, Delaware
Brunswick, Georgia
Cranston, Rhode Island
Myrtle Beach, South Carolina
Jackson, Mississippi
Syracuse, New York
Scranton, Pennsylvania
Richmond, Virginia
Newark, New York
Fresno, California

L. Ron Hubbard-månaden
Delstaten Ohio
Kansas City, Kansas
Dodge City, Kansas
East St. Louis, Illinois
Tuskegee, Alabama
Opa-Locka, Florida
Riverside, Kalifornien