L. Ron Hubbards böcker

L. RON HUBBARD-SERIEN

Här presenteras L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin: 16 monumentala volymer som på ett högst personligt sätt skildrar L. Ron Hubbards mycket ovanliga liv och fjärran resor.

Denna fascinerande presentation innehåller detaljerade beskrivningar av hans forskning, upptäckter, resor, brev, essäer, musik, poesi, fotografering, artiklar, många av hans personliga dokument, samt aldrig tidigare publicerade manuskript – allt i en enda magnifik samling.

DIANETICS OCH SCIENTOLOGYS BÖCKER OCH FÖRELÄSNINGAR

Inget mer passande uttalande exemplifierar L. Ron Hubbard än denna enkla förklaring: ”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det som min största glädje i livet att se en människa befria sig själv från de skuggor som förmörkar hennes dagar.”

Beviset på det är materialet i Dianetics och Scientology, vilket omfattar den största kunskapsmängd som någonsin sammanställts om sinnet, anden och livet, och som rigoröst har förfinats och kodifierats av L. Ron Hubbard under femtio års forskning, undersökning och utveckling.

L. RON HUBBARDS SKÖNLITTERÄRA BÖCKER

Med 19 New York Times-bestsellers och mer än 250 miljoner exemplar av hans verk i omlopp är L. Ron Hubbard en av vår tids mest hyllade och lästa författare. Han var dessutom bland de mest produktiva och populära författarna under pulplitteraturens guldålder. Faktum är att mellan 1934 och 1940 förekom cirka 140 av L. Ron Hubbards berättelser på sidorna i legendariska pulptidskrifter – ofta med så många som tre titlar per nummer, under omkring femton pseudonymer.