Det internationella erkännandet av L. Ron Hubbards litterära verk och bidrag på det humanistiska området återspeglas i de många proklamationer, erkännanden och utmärkelser som han förärats.

Författare
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Guinness världsrekord


Guinness världsrekord
Flest ljudböcker publicerade av en författare
Guinness världsrekord
Världens mest översatta författare. Guinness världsrekord
Flest ljudböcker publicerade av en författare.

L. Ron Hubbard är, förutom grundare av Dianetics och Scientology, en av världens mest lästa författare av populärlitteratur, med en internationell försäljning av runt femtio miljoner exemplar och en samling verk som spänner över femtio år.

Följaktligen, och som ett bevis på omfattningen av hans totala litterära produktion och arv, innehar han fyra Guinness världsrekord: den mest publicerade författaren, den mest översatta författaren, författaren med flest ljudbokstitlar och författaren med det mest översatta icke-religiösa verket.

Saturn Award – Academy of Science Fiction

Som ett erkännande av L. Ron Hubbards bästsäljande mästerverk, Battlefield Earth.

Till och med inom en specifik genre – science fiction – har L. Ron Hubbard efterlämnat ett outplånligt och omisskännligt avtryck. Ta till exempel hans Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000. Detta epos på 428 750 ord, vilket science fiction-legenden A. E. van Vogt beskrev som ett absolut mästerverk, blev inte bara en sensationell internationell bestseller, utan belönades även med otaliga internationella litterära priser. Förutom Academy of Science Fictions Saturn Award och ett speciellt Gutenbergpris för ett exceptionellt bidrag till genren, har detta verk belönats med det italienska Tetradramma D’Oro-priset, som ett erkännande av berättelsens genomgående budskap om fred. Boken har sedan dess publicerats i många länder, översatts till dussintals språk och fungerar som en litterär förebild i flera universitet och högskolor.

Utmärkelsen Cosmos 2000 Award – Fransktalande läsare

En utmärkelse förärad L. Ron Hubbard för hans dekalogi Mission Earth valt av läsare från Frankrike, Belgien och Schweiz.

Och medan Battlefield Earth utgjorde L. Ron Hubbards monumentala skönlitterära comeback efter en frånvaro på trettio år, betraktas hans Mission Earth-serie i tio volymer och på 1,2 miljoner ord med rätta som hans magnum opus. Denna bitande satir har inte bara jämförts med verk av Jonathan Swift, utan står som ett förlagsfenomen: med inte mindre än sju av seriens inbundna böcker samtidigt på bestsellerlistorna. Med tanke på bokens massiva genomslag har Mission Earth mottagit många litterära utmärkelser, bland annat det eftertraktade franska Cosmos 2000-priset och det italienska Nova Science Fiction-priset. (L. Ron Hubbard var för övrigt den första icke-italienare som tilldelades Nova-priset.)

Därutöver verkade L. Ron Hubbard som oförtröttlig förespråkare för nya författare – från hans upplysande instruktiva artiklar för aspirerande författare, till hans Writers of the Future-tävling, som nu betraktas som det mest ansedda och betydelsefulla forumet för nya talanger inom spekulativ skönlitteratur.

La Cravate d’Or avec Rosette – Riksorganisationen för fransk kultur

För L. Ron Hubbards enastående prestationer inom områdena konst, naturvetenskap och litteratur.

Och med tanke på L. Ron Hubbards femtio år långa karriär – från pulplitteraturens glansdagar till hans monumentala skönlitterära comeback på 1980-talet – är det ingen överraskning att Fédération National de la Culture Française tilldelade honom ”Cravate d’Or avec Rosette” för enastående prestationer inom områdena konst, naturvetenskap och litteratur. Inte mindre betydelsefull är hans ”Laurier d’Or” från Comité Prestige d’Europe, som ett erkännande av hans litterära bidrag och förbättring av den franska kulturen.

Writer of the Century Award – Mondadori Press

För den assistans L. Ron Hubbards böcker har gett till mänskligheten.Som en av de mest hyllade författarna någonsin tilldelades L. Ron Hubbard dessutom ”Writer of the Century Award” från Mondadori Press, för vad hans böcker har bidragit med till mänskligheten.


YTTERLIGARE AXPLOCK AV
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

En fullständig lista över L. Ron Hubbards utmärkelser inom humaniora och skönlitteratur – vilka omfattar en karriär som sträcker sig över decennier och som har lett till tusentals erkännanden – skulle tyvärr omöjligen få plats här. Icke desto mindre presenteras nedan ett litet urval av de många utmärkelser och hyllningar han erhållit för sitt livsverk inom konsten och litteraturen: 

Guldmedalj – Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres i Paris: Förärad L. Ron Hubbard för hans litterära verk och prestationer som helhet.

Officiell bekräftelseUnited Nations Society of Writers (Förenta Nationernas författarförbund): Som ett erkännande av L. Ron Hubbard som en av nittonhundratalets ledande science fiction-författare.

ResolutionLagstiftande församlingen för delstaten Kalifornien: Tillägnad L. Ron Hubbard för hans arbete inom humaniora och för hans bidrag till att skapa bättre levnadsbetingelser för andra.

ResolutionCity of Los Angeles: Som ett erkännande av L. Ron Hubbards prestationer inom humaniora.

”Dr Honoris Causa”Europeiska konstakademin i Paris: Ett högt utmärkelsetecken som har tilldelats L. Ron Hubbard för hans bestående prägel på kulturen i vår tid.

ErkännandeItalienska polisorganisationen i Milano: För L. Ron Hubbards bidrag till humaniora.

Argosy AwardArgosy Magazine: Tillägnad L. Ron Hubbard för en livstid av prestationer inom skönlitteraturens område.

Palmas de Oro-prisetNationella journalistförbundet, Mexiko: Tilldelad L. Ron Hubbard ”som ett erkännande av hans framstående arbete inom humaniora, vetenskap, mänsklig kommunikation och kultur”.

Hedersdoktor i litteraturMoskvas statliga universitet: Förärad L. Ron Hubbard av Fakulteten för journalistik och Departementet för rysk utländsk litteratur, för ”enastående prestationer inom litteratur och filosofi och för hans stora humanitära insatser”.

Ingram Book AwardVD, Ingram Books, New York: Förärad L. Ron Hubbard som en berömd författare – med 32 nationella bästsäljare och över 100 miljoner sålda verk.

HedersdiplomInternationella konstkommittén i Frankrike: Som ett erkännande av L. Ron Hubbard som författare och humanitetsförkämpe. 

HedersplakettBrigham Young University Symposium of Science Fiction & Fantasy: Med anledning av L. Ron Hubbards ovärderliga bidrag till humaniora genom hans program ”Writers and Illustrators of the Future”.