Några av de mer än 4 000 utmärkelser, proklamationer och erkännanden förärade LRH för att bekräfta en livstid av kreativ och humanitär service. Här ingår utmärkelser för hans revolutionära arbete inom områdena drogrehabilitering, utbildning, kriminalvård, moraliskt uppvaknande och humaniora.

”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det som min största glädje i livet att se en människa befria sig själv från de skuggor som förmörkar hennes dagar.

Dessa skuggor tycks henne så kompakta och betungande att hon blir oerhört lycklig då hon upptäcker att de faktiskt är skuggor, att hon kan se genom dem, vandra genom dem och återigen stå i ljuset. Och jag vågar påstå att jag är precis lika lycklig som hon är.”

L. Ron Hubbard

Några av de mer än 4 000 utmärkelser, proklamationer och erkännanden förärade LRH för att bekräfta en livstid av kreativ och humanitär service. Här ingår utmärkelser för hans revolutionära arbete inom områdena drogrehabilitering, utbildning, kriminalvård, moraliskt uppvaknande och humaniora.

Epilog

Filosof, humanist, författare, konstnär, utbildare och administratör – L. Ron Hubbard tjänade oss inom många områden. I gengäld betraktas han bokstavligen av miljontals människor som mänsklighetens bäste vän av dem som nu kan läsa och skriva; av dem som nu är drogfria; av dem som använde hans verk och återfick sin heder och sin självrespekt; av dem som åter upplever framgång, moralisk styrka och den oöverträffade glädjen i konstnärligt skapande.

Och allt det som L. Ron Hubbard gav oss för att vi ska kunna lyfta mänskligheten återfinns idag i hans 75 miljoner ord av inspelade föreläsningar, böcker och i övriga skrifter som utgör hela omfattningen av Dianetics och Scientology. Även om detta porträtt bara har snuddat vid dessa ämnen, har han dock sett till att detta större arv finns tillgängligt för alla som vill dra nytta av det. Det är sant att denna väg till frihet kräver ett visst engagemang, en viss beslutsamhet. Men han förväntade sig aldrig att man skulle vandra den blint eller utan inspektion. Han menade snarare och helt enkelt:

”Detta är vägen till att veta hur man vet. Färdas på den så får du se.”