”Med användning av det som den moderna
vetenskapen utvecklat blev det möjligt att
ånyo angripa det grundläggande problemet:
Vad är människan? Vad är hennes förhållande
till universum? Vad är universumet?”

– L. Ron Hubbard

Foto av L. Ron Hubbard

Filosofin vinner efter 2 000 år
av L. Ron Hubbard

I vad som utgör ett slutgiltigt uttryck för Scientologys plats inom den filosofiska traditionen är här L. Ron Hubbards ”Filosofin vinner efter 2 000 år”. Denna artikel skrevs i slutet av februari 1966 och är en hyllning till dem han betraktade som legitima företrädare till Dianetics och Scientology, i synnerhet de grekiska filosoferna Aristoteles, Sokrates, Platon och Euklides.

Filosofin dog inte ut med antikens Grekland.

Ur den tidens naturfilosofi uppstod vetenskapen.

Underverken med krom och metall, bilar, flygplan, atombomben och till och med satelliter har sina rötter i den grekiska filosofins fasta fundament.

Men Sokrates, Aristoteles, Euklides, Thales, Herakleitos, Parmenides, Demokritos, Pythagoras, Platon och alla de andra hade inte tillverkningen av materiella ting i tankarna när de gav ut sin kunskap till världen.

Även om alla de här storslagna sakerna utvecklades från grekiskt tänkande och matematik, så ansåg de stora namnen inom filosofin att de hade misslyckats.

Även om alla de här storslagna sakerna utvecklades från grekiskt tänkande och matematik, så ansåg de stora namnen inom filosofin att de hade misslyckats.

Och det hade de gjort. Fram till idag.

Och det hade de gjort. Fram till idag.

Deras filosofiska mål var att uppnå en förståelse av människans ande och hennes förhållande till universum. Och detta kunde de bara spekulera om. De bevisade aldrig sina hållna åsikter att människan var en ande beklädd med kött, de kunde bara hävda det.

Därför drunknade de i den lavin av vidskeplighet som begravde världen under den mörka medeltiden.

Varför misslyckades de? De behövde den högre matematiken och elektroniken som skulle komma att utvecklas från deras filosofi över tvåtusen år senare.

Dessa utvecklades. Men användes för andra syften än de vilka de utvecklats för, och människan vände sina högtflygande drömmar ryggen medan man byggde flygplan för att bomba städer och atombomber för att utplåna det människosläkte man aldrig förstått.

Tills Scientology kom.

Och den grekiska filosofins mål lever upp på nytt i den.

Med användning av det som den moderna vetenskapen utvecklat blev det möjligt att ånyo angripa det grundläggande problemet: Vad är människan? Vad är hennes förhållande till universum? Vad är universumet?

Efter ett tredjedels århundrade av noggrann forskning och undersökning, kan vi inom Scientology besvara dessa frågor med vetenskaplig exakthet och kan även bevisa svarens korrekthet.

Det är ganska häpnadsväckande.

Vi har kommit så långt från Thales, Herakleitos, Parmenides och Demokritos att vi i det närmaste glömt vad de försökte komma underfund med. Men om man undersöker skrifterna som finns kvar från deras arbeten för över tvåtusen år sedan ser man vad det var.

De ville att människan skulle veta. De misslyckades inte. De lade fram ett stabilt fundament för grekerna att bygga vidare på. Och drygt tvåtusen år senare kan vi erbjuda alla de bevis de behöver.

Och dessa bevis och deras sanningar och deras stora potential till förbättringar för individen och hela mänskligheten är idag ett fullbordat arbete inom Scientology.

Vi har nått stjärnan de såg. Och vi vet vad det är. Du kommer att inse vad detta är värt när du blir Scientologist, en individ som har kommit till en punkt där han känner sig själv, livet och universum och kan ge en hjälpande hand till dem omkring sig så även de kan nå stjärnorna.