”Om man lever ett äventyrligt liv har man en god chans att bli framgångsrik som författare. Äventyr betyder inte exakt jordenruntfarande, och det betyder inte storartade bravader. Äventyr är som konst. Man måste uppleva det för att göra det verkligt.”
– L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbards
skönlitterära böcker

Med 19 New York Times bestsellers och mer än 250 miljoner exemplar av hans verk i omlopp är L. Ron Hubbard bland de mest hyllade och lästa författarna i vår tid. Han var dessutom bland de mest produktiva och populära författarna under pulplitteraturens guldålder. Faktum är att mellan 1934 och 1940 förekom omkring 140 av L. Ron Hubbards berättelser på sidorna i legendariska pulptidskrifter – ofta med så många som tre titlar per utgåva, under omkring femton pseudonymer. 

För att tillgodose denna efterfrågan producerade han regelbundet mellan sjuttiofem och etthundratusen ord i månaden, med en 90 procents acceptans från bokförläggarna – på första utkastet, första inlämningen. Följaktligen gick det sällan en månad då namnet L. Ron Hubbard inte prydde omslaget på någon av de större pulptidskrifterna. 

Att hans berättelser var unikt hämtade från hans egen livserfarenhet – vilket inkluderade resor till Asien och Söderhavet, något som var sällsynt på den tiden – är också en del av legenden L. Ron Hubbard. Ytterligare några ord om verkligheten bakom denna legend: mellan skönlitterära berättelser på öppna havet och forskningsresor till avlägsna platser, ledde L. Ron Hubbard två expeditioner till Karibien och ännu en upp till södra Alaskas övärld. Som en följd av detta, och innan han fyllt trettio, erbjöds han medlemskap i den berömda Explorers Club och gjorde sig förtjänt av något så sällsynt som ett sjökaptensbrev för oceangående fartyg.

I och med publiceringen av Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen år 1950, höll hans mer seriösa forskning honom borta från författandet under de följande tre decennierna. År 1980, för att fira sina femtio år som romanförfattare och berättare, återvände dock L. Ron Hubbard till detta område med sitt allmänt hyllade science fiction-epos, Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000. Verket blev en omedelbar bestseller och fick en mängd internationella utmärkelser.

Vad som allmänt betraktas som L. Ron Hubbards magnum opus är dock den tio volymers Mission Earth-serien. Denna serie blev också en internationell bestseller, och är fortfarande en milstolpe i förlagsbranschens historia. Och när nu en tredje generation läsare upptäcker L. Ron Hubbards berättelser, har han för alltid säkrat sin plats inom populärlitteraturen.

Ta reda på mer på L. Ron Hubbards Stories from the Golden Age.