”Från södra Afrika kommer nästa stora civilisation på den här planeten att uppstå ...”
– L. Ron Hubbard, under en föreläsning till Scientologists i Johannesburg

Linksfield Ridge House –
Johannesburg i Sydafrika

L. Ron Hubbards arbetsrum, inklusive referensverken, zebramattan, afrikanska konstföremålen och filmkameran han använde i Sydafrika.

I slutet av 1960 reste L. Ron Hubbard från sitt hem Saint Hill Manor för en längre vistelse i Johannesburg i Sydafrika. Bland andra milstolpar under sin sydafrikanska vistelse: Han skrev en ”en man, en röst”-konstitution för det apartheidfjättrade Sydafrika. Han överlämnade också en rättighetsförklaring och en strafflag för jämlikhet och rättvisa.

Bland de milstolpar han utvecklade medan han bodde längst upp på Linksfield Ridge ingick introduktionsvägar in i Scientology-organisationer och etableringen av nya sorters organisationer – Center och Citykontor – för att tillgodose nya Scientology-grupper.

I den nu helt renoverade bostaden finner man informationspaneler med bildskärmar som berättar om L. Ron Hubbards besök i sydafrikanska fängelser, och de program han startade för att rehabilitera kriminella, de föreläsningar han höll för sydafrikanska Scientologists och hans pionjärarbete i Rhodesia (nu Zimbabwe).

Vardagsrummet – fullt återställt med sitt ursprungliga exotiska trägolv och inredning – användes för möten där man planerade och programmerade aktiviteter i Sydafrika.

Myndighetspersoner och dignitärer träffades här för att planera utbildningsprogram för medborgarna i Sydafrika som grundade sig i L. Ron Hubbards samhällsförbättringsteknologier.

Idag kommer Scientologists in i det vardagsrum där mr Hubbard umgicks med myndighetspersoner och dignitärer som kom på besök. Man får också se det arbetsrum där han skrev sin konstitution för alla invånare i Sydafrika och Scientology-skrifter för hela mänskligheten.