”Endast en individ med största möjliga känsla för äventyr och hängivenhet skulle någonsin försöka lösa gåtan om människans varande och öde.”
– L. Ron Hubbard
”Endast en individ med största möjliga känsla för äventyr och hängivenhet skulle någonsin försöka lösa gåtan om människans varande och öde.”
– L. Ron Hubbard

Ursprungliga Founding Church of Scientology
Washington D.C.

Founding Church of Scientology i Washington D.C.:s reception med dess utställning om L. Ron Hubbards tidiga år.

På bara fem år hade Scientology växt från en enda stiftelse till en internationell organisation. Eftersom man var i stort behov av världsomfattande kommunikationslinjer för att samordna kyrkor och grupper på fem kontinenter, flyttade L. Ron Hubbard Scientologys huvudkontor från Phoenix till Washington D.C. När han anlände sommaren 1955 stiftade han Founding Church of Scientology i Washington D.C., på 1812 19th Street NW, mitt i ambassadområdet.

Den restaurerade trevåningsbyggnaden var det första huvudkontoret för Scientology för både Nord- och Sydamerika. I sitt kontor på andra våningen tjänade L. Ron Hubbard som dess första verkställande chef. Han höll uppsikt över Kyrkornas organisation och författade de administrativa artiklar och policyn som än idag utgör den organisatoriska strukturen för alla Scientology Kyrkor.

En restaurerad bandkopieringsmaskin i källaren, stället för det första Scientology-distributionscenter som tillhandahöll L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar till kyrkor och kontor på fem kontinenter.
En restaurerad bandkopieringsmaskin i källaren, stället för det första Scientology-distributionscenter som tillhandahöll L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar till kyrkor och kontor på fem kontinenter.

Det var också från Founding Church som ett första Scientology-distributionscenter tillhandahöll L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar för center världen över. Och det var i föreläsningssalen på denna adress som L. Ron Hubbard tillkännagav Scientology-milstolpar under sin forskning.

I den idag fullt renoverade och restaurerade byggnaden finns krönikorna över L. Ron Hubbards liv i staden Washington – från hans undersökande dagar på George Washington-universitetet på det tidiga 1930-talet, och fram till hans Ursprungliga avhandling om Dianetics, som skrevs i trakten i början av 1948.

Scientologists besöker nu denna byggnad för att lära sig mer om både L. Ron Hubbards liv och hans forskningsframsteg i Washington D.C.. Det är också platsen för konferenser med myndighetspersoner och den privata sektorn, för att planera och samordna användningen av L. Ron Hubbards lösningar på analfabetism, sjunkande moral, droger och brottslighet.