”Scientology är vetenskapen om att veta hur man vet svar. Det är en visdom i samma tradition som tiotusentals år av sökande i Asien, och i de västerländska civilisationerna. Det är Vetenskapen om mänskliga angelägenheter som behandlar människans levnad och varande, och den pekar ut en väg till större frihet för henne.”
– L. Ron Hubbard

Böcker och föreläsningar i
Dianetics och Scientology

Det finns inga ord som bättre beskriver L. Ron Hubbard än hans enkla yttrande: ”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det som min största glädje i livet att se en människa befria sig själv från de skuggor som förmörkar hennes dagar.” 

Beviset på det är materialet i Dianetics och Scientology, vilket omfattar den största kunskapsmängd som någonsin sammanställts om sinnet, anden och livet, och som rigoröst har förfinats och kodifierats av L. Ron Hubbard under femtio års forskning, undersökning och utveckling. Resultaten från det arbetet finns i hundratals böcker och i fler än 3 000 inspelade föreläsningar. 

Dessa böcker och föreläsningar bildar det fundament på vilket Scientologys Bro till frihet har byggts. Flera gånger gav L. Ron Hubbard en rad föreläsningar omedelbart efter utgivningen av en ny bok, för att ge ytterligare förklaringar och insikter rörande dessa milstolpar. 

Och medan L. Ron Hubbards böcker innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutledningar efterhand som de framkom under forskningens gång, ger hans föreläsningar den löpande dag-för-dag-dokumenteringen, och förklarar de tankar, slutledningar, tester och demonstrationer som fanns längs denna väg. I det avseendet utgör de en fullständig dokumentering av all denna forskning, och ger inte bara de viktigaste framstegen i Dianetics och Scientology utan förklarar även varför och hur L. Ron Hubbard gjorde dessa framsteg.

Men det bästa exemplet på vad L. Ron Hubbard uträttade är miraklerna från hans teknologi och de miljontals vänner som för den teknologin vidare för evigt. Båda fortsätter att växa för varje dag som går.

Ta reda på mer om L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar om Dianetics och Scientology på Bridge Publications och New Era Publications.