Humanist: Utbildning, läsfärdighet & civilisation

Skaffa dig ett omfattande perspektiv på L. Ron Hubbard, utbildaren, och hans belysande utveckling av studieteknologin – den enda teknologi för inlärning samt läs- och skrivkunnighet som kan vända på utbildningens störtdykning och kulturellt förfall.

Varje samhälles målsättning när det gäller att ta itu med undervisningsproblemet är att öka kunnandet, initiativtagandet och den kulturella nivån och därigenom samhällets överlevnadsnivå.

– L. Ron Hubbard

INNEHÅLL
 • En introduktion till L. Ron Hubbard
 • Utbildning av en utbildare
  • » Utbildning av L. Ron Hubbard
  • » Undervisning av L. Ron Hubbard
 • Studieteknologi
  • » Hur man klarar upp ett missförstått ord av L. Ron Hubbard
  • » Orduppklaring: Nyckeln till kommunikation, utbildning och förståelse av L. Ron Hubbard
 • Key to Life
  • » Grammatik av L. Ron Hubbard
 • Applied Scholastics
L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.