Konstnär

”Utöver andra filosofiska riktningar, har jag i omkring 15 år studerat ämnet konst”, skrev L. Ron Hubbard i en avgörande essä från år 1965.

Han angav två skäl. Först och främst, förklarade han: ”Konst är det som är minst systematiserat och mest missförstått av människans strävanden.” Han konstaterade att själva definitionen på vad som räknas som konst fortfarande var föremål för intensiv debatt. Han ville därför, på en helt akademisk nivå, undersöka ämnet i dess mest allmänna och grundläggande form, och på så vis finna lösningen på de frågor som filosofer och kritiker länge har grubblat över, däribland den mest grundläggande frågan av alla: ”Vad är konst?”

Men det fanns en annan anledning till hans intresse för ämnet, nämligen det faktum att bortsett från allt annat L. Ron Hubbard åstadkom, var han själv en konstnär. Ungefär 30 år tidigare hade han skrivit:

”Att fånga mina egna drömmar i ord, färg eller musik och sedan se dem leva, skänker mig verklig tillfredsställelse och lycka.”

Och senare, som ett allomfattande uttalande vid Scientologys början:

”Konstnären har en enorm betydelse i förbättringen av dagens verklighet och skapelsen av en ny verklighet för morgondagen. Han är verksam på en högre nivå än vetenskapen vad beträffar människans behov och anspråk. Man kan direkt mäta en kulturs storhet genom det antal av dess befolkning som arbetar inom det estetiska området. Eftersom konstnären håller på med framtida verkligheter, eftersträvar han alltid förbättringar eller förändringar i den existerande verkligheten. Detta gör ofrånkomligen och undantagslöst konstnären till en rebell mot status quo. Genom att postulera nya framtida verkligheter, dag för dag, åstadkommer konstnären en fredlig revolution.”

”Konst, detta ganska breda och stora ämne”, som han beskrev det, var utan tvekan ett ämne som han tog allvarligt på, och i själva verket är det förmodligen omöjligt att betrakta L. Ron Hubbards liv utan att ta hans konstnärliga insatser i beaktande.