”Scientology växte fram ur askan av en själlös
vetenskap, utan att på något sätt fördöma eller
håna någon människas tro, och frågade återigen – och
besvarade – de eviga frågorna.”

– L. Ron Hubbard

Foto av L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard
Artiklar och essäer

Här presenteras ett urval av L. Ron Hubbards artiklar där han redogör för sin egen filosofi och sin anmärkningsvärda resa till grundandet av Dianetics och Scientology.

Som en inledning låt oss först definiera ordet filosofi så som L. Ron Hubbard gjorde det – en kärlek till eller ett sökande efter visdom, vilket traditionellt omfattar alla storslagna strävanden efter sanning – och sålunda betrakta hans arbete tillsammans med den äldsta filosofiska traditionen, vilken sträcker sig tillbaka till åtminstone det religiösa tänkandets gryning.


Min filosofi
AV L. RON HUBBARD

”Min filosofi”, som L. Ron Hubbard skrev i januari 1965, har beskrivits som den slutgiltiga förklaringen av hans filosofiska inställning.

Filosofi som ämne är mycket gammalt. Ordet betyder: ”kärlek till, studium av eller sökande efter vishet eller kunskap om saker och ting och deras bakomliggande orsaker, oavsett om det ligger på ett teoretiskt eller praktiskt plan.”

Allt vad vi vet ifråga om vetenskap eller religion kommer från filosofi ...


En sammanfattning av Scientology för vetenskapsmän
AV L. RON HUBBARD

”En översikt av Scientology för vetenskapsmän”, som skrevs i mars 1969, ger en översikt inte bara av svårigheterna med vetenskaplig forskning så som den bedrivs inom de humanistiska vetenskaperna, utan även hur L. Ron Hubbard övervann dessa svårigheter för att utveckla Scientology.

Jag har i skrivande stund (1969), hållit på med grundläggande forskning om livet och humaniora i omkring trettioåtta år ...


Filosofin vinner efter 2 000 år
AV L. RON HUBBARD

I vad som utgör ett slutgiltigt uttryck för Scientologys plats inom den filosofiska traditionen är här L. Ron Hubbards ”Filosofin vinner efter 2 000 år”. Denna artikel skrevs i slutet av februari 1966 och är en hyllning till dem han betraktade som legitima företrädare till Dianetics och Scientology, i synnerhet de grekiska filosoferna Aristoteles, Sokrates, Platon och Euklides.

Filosofin dog inte ut med antikens Grekland.

Ur den tidens naturfilosofi uppstod vetenskapen ...


Scientologys svar
AV L. RON HUBBARD

I ”Scientologys svar”, som L. Ron Hubbard skrev 1966 som ett komplement till artikeln ”Filosofin vinner efter 2 000 år”, presenterar han frihetsvyer en bra bit bortom vad gamla tidens filosofer trodde var möjligt.

Människan har ställt många frågor om sig själv.

Sådana frågor som ”Vem är jag?” ”Var kommer jag ifrån?” ”Vad är döden?” ”Finns det ett liv efter detta?”


Vad är storhet?
AV L. RON HUBBARD

Konflikt eller tolerans, samarbete eller motsättning, kärlek eller hat – detta är frågor som rör både vardagen och internationella angelägenheter. I den här artikeln från våren 1966 tar L. Ron Hubbard upp frågan: När man utsätts för hat, vad är då lösningen på ens egen lycka?

Den svåraste uppgift man kan ställas inför är att fortsätta älska sin nästa trots alla skäl till att man inte borde göra det.

Det verkliga tecknet på förnuft och storhet är att fortsätta göra det ...