Applied Scholastics:
En renässans i undervisning

Tack vare Applied Scholastics International, en ideell, allmännyttig sammanslutning som arbetar för att förbättra undervisning över hela världen, används L. Ron Hubbards studieteknologi för närvarande i cirka sjuttio länder. Den används också i hela kursplaner och i hela skolsystem. Allt som allt har över trettio miljoner elever nu deltagit i Applied Scholastics hjälpprojekt inom vad som tidigare utgjorde återvändsgränden i västerländsk undervisning.

För att nämna bara en del av vad som följer när mr Hubbards teknologier för inlärning och läs- och skrivkunnighet används: Ett skoldistrikt i Los Angeles visade en genomsnittlig ökning i ordförråd och förståelse motsvarande 1,6 år efter bara tio timmars individuell handledning i studieteknologi. Efter endast tjugo timmars undervisning visade testresultaten för en av eleverna faktiskt en förbättring som motsvarade över fem år. Lärare som deltog i undersökningen uppgav dessutom en generell förbättring av elevers inlärningsförmåga, läsförmåga och, helt oväntat, en allmän förbättring i uppförande i klassrummet.

I en undersökning som gjordes i Arizona testades skolelever som tillämpade studieteknologin; först i början av skolåret och sedan efter sex månader. Resultaten var lika häpnadsväckande; standardprov i läsning visade en genomsnittlig förbättring av ordförråd och förståelse som motsvarade två läsår. Även om detta var fyra gånger mer än vad man hade förväntat, var det särskilt anmärkningsvärt med tanke på att man inte tillhandahöll individuell handledning.

I Sydafrika undervisades en klass high school-elever från ett fattigt område med mr Hubbards studiemetoder, med lika anmärkningsvärda resultat. Vid läsårets slut godkändes 91 procent på ett av utbildningsdepartementets standardprov. Samtidigt gjorde en kontrollgrupp som inte hade använt studieteknologin samma prov, och där var det bara 27 procent som fick godkänt.

I den mexikanska delstaten Puebla erbjöd man elever som hade ständiga studieproblem en femveckorskurs i hur man använder studieteknologin. Omedelbart därefter steg provresultaten till tre gånger över det nationella genomsnittet, varefter utbildningsministern genomförde både ett nationellt studieteknologiprogram och upprättade en lärarutbildningsakademi inom själva ministeriet.

I skolor med mycket dåliga resultat i Los Angeles slumområde Compton, ledde mr Hubbards studieteknologi till lika omvälvande resultat. Efter enbart 20–40 timmars deltidsstudier uppnåddes resultat som motsvarade två läsår – och detta var bland motsträviga gängmedlemmar som i det närmaste var analfabeter.

L. Ron Hubbard säger att målet är att skapa kunnande i hur man använder och sätter samman ett språk, så att studerande kan förmedla begrepp och tankar klart och tydligt. Tragiskt nog är motsatsen alltför ofta fallet, vilket innebär att hela generationer inte har något verkligt begrepp om den tryckta sidan eller ordens inneboende kraft. Men om man tar med i beräkningen det som mr Hubbard lämnade åt oss, finns det verkligen rikligt med hopp; härav denna sammanfattande punkt och dessutom en passionerad sådan: Låt oss göra det möjligt för ungdomar att uppleva ett helt liv av inlärning och en kärlek till det skrivna ordet. 

För fullständig information om mr Hubbards lösningar på undervisningsproblem, se volymen Humanist: Utbildning, läsfärdighet & civilisation i L. Ron Hubbard-serien.

Applied Scholastics Internationals utbildningsanläggning i Spanish Lake, Missouri: Navet i en världsomspännande rörelse för studieteknologi – det är här de bästa utbildarna från samtliga akademiska arenor skaffar sig mr Hubbards verktyg för inlärning och läs- och skrivkunnighet. Eftersom dessa utbildare i sin tur utbildar kollegor kommer miljontals individer att förverkliga L. Ron Hubbards vision om att vända ”hela det västerländska förfallet inom undervisning”.