Criminon
Återupprättande av heder och självrespekt

Inget omtalande om Vägen till lycka skulle vara fullständigt utan att något nämndes om det program för rehabilitering av kriminella som använder detta häfte. Programmet, som kallas Criminon (utan brott), grundar sig på mr Hubbards iakttagelser när det gäller orsaken till brott och hur man förebygger dem. Han gjorde dessa iakttagelser under sin tjänstgöring som frivilligpolis i Los Angeles i slutet av 1940-talet. Han sade: ”Om man vill rehabilitera en brottsling ska man gå tillbaka i tiden och finna den punkt där han faktiskt förlorade sin personliga stolthet. Rehabilitera just den punkten så har man inte längre en kriminell person.” Med mr Hubbards Vägen till lycka, och med hjälp av viktiga principer från Scientologys grunder, är det just detta som Criminon åstadkommer.

Det handlar återigen om ett unikt program. Liksom Narconon förlitar det sig inte på droger eller bestraffning, utan vädjar i stället till det som mr Hubbard beskriver som den grundläggande godheten hos alla människor. Även om ett sådant tillvägagångssätt kan synas föga lovande bland förhärdade brottslingar, talar resultaten för sig själva. Criminon, med huvudkontor i Los Angeles, arbetar genom brevkurser och direkt i fängelserna. De arbetar dessutom på alla typer av anläggningar: rymningssäkra, medelsäkra, med låg säkerhet, regionala fängelser och ungdomsfängelser.

I ett ungdomsprogram där 80 procent av de minderåriga lagbrytarna normalt greps på nytt, vände ett Criminon-program fullständigt denna trend. Det vill säga, 90 procent av dem som fullbordar Vägen till lycka-kursen greps inte på nytt. Det är alltså inte utan anledning som övervakningschefen, Daniel O. Black, vid ungdomsdomstolen i Butler County i Greenville, Alabama, drog slutsatsen: ”Rättssystemet för ungdomsbrottslingar är i stort behov av ett fungerande samhällsbaserat program som ett första steg. Vägen till lycka fyller detta vakuum. Vi börjar på en grundläggande nivå: en god moralisk grund baserad på ärlighet, integritet och förtroende; detta är Vägen till lycka.”

Det finns mycket mer och det är lika imponerande. Inga ord kan på ett rättvist sätt uttrycka vad det betyder att bevittna ”förvandlingen av en kriminell till en människa”, skriver en kriminalvårdstjänsteman i kölvattnet efter implementering av Criminon-programmet i mexikanska fängelser. Detta är inte på något sätt ett enstaka påstående. Criminon arbetar nu i över 1 500 kriminalvårdsinstitutioner i ett femtiotal länder och resultaten betraktas med häpnad överallt.

Resultat från en studie av brottslig verksamhet före och efter Criminons program

Före

2 år efter

För att återge blott en bråkdel av detta: det ökända rymningssäkra fängelset Leeuwkop i Sydafrika, såg en återfallsfrekvens på 90 procent störtdyka till knappa 2 procent efter införandet av Criminon. Dessutom minskade det våld som varit så utbrett, till så gott som ingenting. Siffrorna är inte mindre talande på indonesiska institutioner – ständigt höga återfallssiffror föll på samma sätt till 2 procent – varpå Indonesien rekommenderade införande av Criminon till alla sina grannländer. Sedan har vi Rwanda, där en återfallsgrad på 60 procent föll till noll och där fängelsedirektörer ständigt förväxlar dem som gjort Criminon-programmet med kriminalvårdstjänstemän ”på grund av deras uppförande”.

Totalt har mer än hundratusen interner framgångsrikt deltagit i Criminons program och sedan givit sig ut i brottsfria liv. Det som dessa före detta intagna representerar i stort är inget mindre än den totala sammanfattningen av vad L. Ron Hubbard länge hävdat – nämligen och ytterst uppriktigt: trots människans alla fel och brister, hennes våldsamhet och förfall, är hon icke desto mindre i grunden god och således, som han dessutom säger:

”Varthelst människan strävar, varhelst hon arbetar, vadhelst hon gör, uppväger det goda hon gör, det onda.”

För fullständig information om Vägen till lycka, se volymen Humanist: Återställandet av värdighet & självrespekt i L. Ron Hubbard-serien.