Humanist: Återställandet av värdighet & självrespekt

En uttömmande överblick av L. Ron Hubbards program för rehabilitering av kriminella som faktiskt återställer anständighet, heder och självrespekt till annars förlorade mänskliga varelser. Här finns också berättelsen om L. Ron Hubbards förnuftiga moralkodex för att återuppbygga broderskapsband och som nu är i händerna på hundra miljoner människor.

Jag tänker inte medge att det finns en av naturen ond och elak människa på jorden.

– L. Ron Hubbard

INNEHÅLL
 • En introduktion till L. Ron Hubbard
 • Sökandet efter vägen till självrespekt
  • » Brottsakademin av L. Ron Hubbard
 • Etik och rättvisa
  • » Upplopp av L. Ron Hubbard
  • » Rättvisa av L. Ron Hubbard
  • » Strafflag av L. Ron Hubbard
  • » Etik, rättvisa och dynamikerna av L. Ron Hubbard
 • Brott, straff och psykiatri
  • » Brott och psykiatri av L. Ron Hubbard
  • » Den kungliga kanadensiska kommissionen
 • Lösningen på dagens moralkris
  • » Lycka av L. Ron Hubbard
 • Vägen till lycka-stiftelsen
  • » Criminon
L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.