Frihetskämpe: Artiklar och essäer

Frihetskämpe innehåller fyrtiofyra essäer där L. Ron Hubbard skärskådar exakt vad som plågar det moderna samhället – orsakerna, skälen och vad vi kan göra åt det. I denna volym ingår L. Ron Hubbards genomträngande essä, ”Starka röster i landet”.

En nation är verkligen lyckligt lottad om den har människor med begåvningen att kunna känna igen och inse när undergången närmar sig och med modet att säga sin mening.

– L. Ron Hubbard

INNEHÅLL
 • En introduktion till L. Ron Hubbard
  • » Starka röster i landet
 • Om styrelseskick
  • » Patriotism
  • » Om att skriva till myndigheter
  • » Regering och uppror
  • » Konstitutionens fördärv
  • » Förena er och vinn
  • » Grundlagsvidrigt styre
  • » Grundlagar
  • » Totalitarismens evolution
 • Om rättvisa & rättsskipning
  • » Snabb rättvisa
  • » Rättvisa
  • » Upplopp
  • » Justitiedepartementet kontra amerikaner
 • Om ekonomi
  • » Ekonomi
  • » Ekonomi – Krig och skatter
 • Om psykiatrins underminerande verksamhet
  • » En anledning till att psykiatriska frontgrupper attackerar Scientology
  • » Druidism och psykiatri
  • » Dagens terrorism
  • » Smärta, droger och hypnos
  • » Misslyckanden
  • » Diplom
  • » Psykologi och psykiatri, salivens vetenskap
  • » Den planerade revolutionen
  • » Salivens vetenskap
  • » Kontroll-”vetenskaperna”
  • » Den menlösa personligheten
  • » Kvacksalveri och bedrägeri
  • » Hur man vinner en diskussion
  • » Brott och psykiatri
  • » Våra avsikter
  • » De ogudaktiga håller ihop
  • » Kulturella brister
  • » Kampen för frihet
  • » Drogproblem
  • » Tilltrasslade termer
  • » Att vara god
  • » Drogmissbruk
  • » Kulturell förstörelse
  • » Gammaldags kvarlevor
  • » Brottslingar och psykiatri
  • » En brottslings mentalitet och psykdoktorerna
  • » Orsaken till brott
 • Om humanistisk forskning
  • » En sammanfattning av Scientology för vetenskapsmän
 • Kommittén för Mänskliga Rättigheter
L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.