Scientologys svar
av L. Ron Hubbard
(forts.)

Världen har en benägenhet att attackera nya saker och Scientology har fått utstå sin beskärda del från grupper med ekonomiska intressen, och myndigheter, men den fortsätter att resa sig, segerrik efter varje smäll, utan bitterhet.

Olika intressanta resultat kommer sig av att tillämpa Scientology. Ens intelligens ökar och ens förmåga att hantera sina problem blir märkbart bättre.

Man behöver inte studera Scientology särskilt länge för att veta att man inte behöver dö för att få reda på vad man är och vart man kommer efter döden, för man kan själv erfara det utan någon övertalning eller hypnos eller ”tro”.

När man själv håller i Sanningen har skuggorna man är bunden av en benägenhet att glida bort.

Scientology är huvudsakligen annorlunda därför att man inte behöver tro på det för att det ska fungera. Det är sanningar av samma slag som: ”Är det här svart?” ”Är det här vitt?” Man kan själv se att något är svart när det är svart och att något är vitt när det är vitt. Det behövs inga logiska trick för att bevisa något och Scientologists ber bara människor att själva titta efter.

Scientology kan på så vis, liksom vetenskapen, uppnå oföränderliga resultat. Om man ges samma förutsättningar får man alltid samma resultat. Och alla kan uppnå samma resultat, givet att förutsättningarna är desamma.

Vad som hänt är att man tagit bort vidskepelse från andliga studier. Och detta är idag ett högst acceptabelt tillstånd för människan.

Den ultimata friheten är beroende av att man har kunskap om den ultimata Sanningen. Sanningen är inte det som människor säger att den är, utan den är det som den är. Och Sanningen gör en märkligt nog fri, precis som filosofer har sagt genom tiderna.

Vad filosoferna inte sade var, hur fri kan man bli? Och det är överraskningen som finns i Scientology för alla som går på Vägen mot Sanning – man kan bli totalt fri.

Naturligtvis är detta inga vänliga nyheter för den person som vill ha slavar och fascistiska, kapitalistiska och till och med några mer liberala trosåskådningar förbjuder det fullständigt, för vem skulle då kunna vara härskare, så tänker de, där inga slavar har deras bojor? De missar fullständigt poängen, för vem behöver då härska?

När man själv håller i Sanningen har skuggorna man är bunden av en benägenhet att glida bort.

Och när man till slut själv vet genom egen erfarenhet att Scientology faktiskt har svaren, och när man har tillämpat dem, då har man det resultat som alla filosofer, lärda, visa och frälsare alltid har drömt om – och frihet därtill.

Lika mycket i Scientology är sant för dig som du känner till om den. De som bara känner till den till namnet reagerar på hoppet den inger. Och efterhand som man fortsätter längs vägen vet man mer och mer av det och blir mer och mer fri. Till skillnad från så många löften som givits människan och fått henne att frukta besvikelse, infriar Scientology sina löften. Det kan vara över en gropig väg. Det kan vara över en som är jämn. Men i slutänden åstadkommer Scientology hur som helst allt den påstår sig åstadkomma.

Det är det som är nytt med den och det är därför den växer. Ingen annan religion människan haft har infriat sina löften. De väntade alla till efter slutet innan de lät en hitta sin harpa eller sitt nirvana.

För första gången under alla tidsåldrar finns det något som under en livstid ger svar på de eviga frågorna och dessutom ger odödlighet.