L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Böcker & föreläsningar i
Dianetik och Scientologi

Inga ord visar bättre vilken sorts person L. Ron Hubbard var än hans enkla uttalande: ”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det som min största glädje i livet att se en människa befria sig själv från de skuggor som förmörkar hennes dagar.” 

Beviset på det är materialet i Dianetik och Scientologi, vilket omfattar den största kunskapsmängd som någonsin sammanställts om sinnet, anden och livet, och som rigoröst har förfinats och kodifierats av L. Ron Hubbard under femtio års forskning, undersökning och utveckling. Resultaten av detta arbete finns i hundratals böcker och över 3 000 inspelade föreläsningar. 

Dessa böcker och föreläsningar bildar det fundament på vilket Scientologins Bro till frihet har byggts. Flera gånger gav L. Ron Hubbard en rad föreläsningar omedelbart efter utgivningen av en ny bok, för att ge ytterligare förklaringar och insikter rörande dessa milstolpar. 

Och medan L. Ron Hubbards böcker innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutledningar efterhand som de framkom under forskningens gång, ger hans föreläsningar den löpande dag-för-dagdokumenteringen, och förklarar de tankar, slutledningar, tester och demonstrationer som fanns längs denna väg. I det avseendet utgör de en fullständig dokumentering av all denna forskning, och ger inte bara de viktigaste framstegen i Dianetik och Scientologi utan förklarar även varför och hur L. Ron Hubbard gjorde dessa framsteg.

Men det som säger mest om L. Ron Hubbard är de mirakler hans teknologi åstadkommer, och de miljoner vänner som för evigt för den teknologin vidare. Båda fortsätter blir allt fler för varje dag som går.

Ta reda på mer om L. Ron Hubbards Dianetik & Scientologi-böcker och -föreläsningar vid Bridge Publications och New Era Publications.