L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

L. Ron Hubbard’s
skönlitterära böcker

Med 19 bestsellers på New York Times och mer än 250 miljoner exemplar av hans verk i omlopp, är L. Ron Hubbard bland de mest hyllade och lästa författarna i vår tid. Han var dessutom bland de mest produktiva och populära författarna under hela Pulp fictions guldålder. Faktum är att mellan 1934 och 1940, förekom cirka 140 av L. Ron Hubbards berättelser på sidorna i legendariska pulptidskrifter – ofta med så många som tre titlar per utgåva, under omkring femton pseudonymer. 

För att tillgodose denna efterfrågan producerade han regelbundet mellan sjuttiofem och etthundratusen ord i månaden, med en 90 procents acceptans från bokförläggarna – på första utkastet, första inlämningen. Följaktligen gick det sällan en månad då namnet L. Ron Hubbard inte prydde omslaget på någon en av de större pulptidskrifterna. 

Att hans berättelser var unikt hämtade från hans egen livserfarenhet – vilket inkluderade resor till Asien och Söderhavet, något som var sällsynt på den tiden – är också en del av legenden L. Ron Hubbard. Ytterligare några ord om verkligheten bakom denna legend: mellan skönlitterära berättelser på öppna havet och forskningsresor till avlägsna platser, ledde L. Ron Hubbard två expeditioner till Karibien och ännu en upp till södra Alaskas övärld. Som en följd av detta, och innan han fyllt trettio, erbjöds han medlemskap i den berömda Explorers Club och gjorde sig förtjänt av något så sällsynt som en kaptenslicens för oceangående fartyg.

I och med publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen 1950, höll hans mer seriösa forskning honom borta från författandet under de följande tre decennierna. För att fira femtio år som romanförfattare och berättare, återvände dock L. Ron Hubbard till detta område med sitt allmänt hyllade science fiction-epos, Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000. Verket blev en omedelbar bestseller och fick en mängd internationella utmärkelser.

Vad som allmänt betraktas som L. Ron Hubbards magnum opus är dock de tio volymers Mission Earth-serie. Denna serie blev också en internationell bestseller, och är fortfarande en milstolpe i förlagsbranschens historia. Och när nu en tredje generation läsare upptäcker L. Ron Hubbards berättelser, har han för alltid säkrat sin plats inom populärlitteraturen.

Ta reda på mer på om L. Ron Hubbards berättelser från guldåldern.