En översikt av Scientologi för vetenskapsmän
av L. Ron Hubbard
(fortsättning)

Det fanns inget område för ren, grundläggande forskning inom de humanistiska ämnena före Scientologi. Det fanns inga universitetsämnen, utöver matematik och de fysiska vetenskaperna, som också innehöll ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Filosofins litteratur är intressant och kan bringas i förnuftig samordning, men bara om man inte närmar sig den på det auktoritära sätt som den läggs fram på. Jag avsade mig en gång en doktorsvärdighet i protest mot denna atmosfär.

Auktoritet, professionalism och dogmer fördunklar de humanistiska ämnena i en så markant grad att det krävs extraordinär beslutsamhet för att bedriva forskning inom dem. ”Rekylen” på den individuelle forskaren finansieras av forskningsbidrag som betraktas som vinst, och används inte på ett lönande sätt för ämnet, och tilldelas personer som har otillräckliga kunskaper i vetenskap för att omfatta dess etik eller metodik.

Auktoritet, yrkesmässighet och dogmer fördunklar de humanistiska ämnena i en så markant grad att det krävs extraordinär beslutsamhet för att bedriva forskning inom dem.                   

Om de flesta faktiska vetenskapsmän försöker trygga, förbättra eller beskydda livet, är det dags att de tar hänsyn till området med de humanistiska ämnena.

Detta område har varit fullständigt oorganiserat. Det har saknats en plats att publicera eller diskutera eller utbyta faktiska uppgifter, utan att kollidera med linjerna för överfinansierade forskningsintressen, vilka har sagt till mig angående en kurva som förbättrades: ”Om du publicerar den i vår journal kommer den att revolutionera psykologin.” ”Okej, publicera den.” ”Åh, det kan vi inte göra, Vi har pengar på väg från kongressen för att utforska det området.”

Där har man således historien om hur Scientologi måste utvecklas, några av anledningarna till att den publicerades så som skedde, och att den är som den är.

Inga tidskrifter, inget vetenskapligt samfund, inga andra kontakter – detta var svårigheterna. Ensam inom de humanistiska ämnena frambringar den enhetligt förutsägbara resultat inom många områden.

Den är nu välkänd och används i rymdprogram av hundratals personer, har jag fått reda på från en av deras ledare. Delar av den (tidigare delar) ges ut då och då som nya upptäckter av andra.

Människan behöver detta ämne. Hon behöver – med sina krig och sin miljöförstöring och sitt allt större herravälde över naturvetenskaperna – ett grepp om de humanistiska vetenskaper som inte har förvridits av girighet, professionalism och auktoritärt men otestat nonsens.

Människan är en andlig varelse, inte en grönsak eller ett djur. Och det kan bevisas vetenskapligt.

Kunskapen inom Scientologin erhölls genom och står sig mot vetenskaplig metodik. Den innehåller ett fungerande system angående livet.

Den har ännu inte börjat tillämpas brett på något av de områden där de humanistiska ämnena förlorar mark. Den har förmodligen god tillämpning inom biologi. Den kan eventuellt sprida lite ljus över fysik och kemi.

Dessa data erhölls med stor möda. Hela regeringar har slagit ner på mig för att stoppa den. Jag överdriver inte. Det skulle vara stor skam och möjligen en stor förlust av kunskap, om den inte studerades av andra områden inom de humanistiska ämnena och naturvetenskaperna. Det har varit en ensam väg.