L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

En introduktion

Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång, nämligen: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levat? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 12 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar om Dianetik och Scientologi, står som svar på det första kriteriet. Det andra kriteriet besvaras genom alla de tiotals miljoner människor, vars liv bevisligen har förändrats till det bättre på grund av att han levat. Bland dem återfinns de mer än 28 miljoner studerande som nu kan läsa tack vare L. Ron Hubbards upptäckter inom ämnet utbildning; dessa är de miljontals män och kvinnor som befriats från drogmissbruk genom L. Ron Hubbards genombrott när det gäller drogrehabilitering; de mer än 100 miljoner människor som har berörts av den icke-religiösa moralkodexen ; och de är de miljontals människor för vilka hans verk utgör den andliga grundvalen i deras liv.

Jag har sett livet uppifrån och ner och nerifrån och upp. Jag vet hur det ser ut i båda riktningarna. Och jag vet att det finns visdom och att det finns hopp.
– L. Ron Hubbard

Även om Dianetik och Scientologi är vad L. Ron Hubbard är mest känd för, kan en beskrivning av honom inte begränsas till endast dessa ämnen. Hans liv var nämligen, om inte annat, alltför skiftande och hans inflytande alltför brett och mångfasetterat. Det finns t. ex. medlemmar av Bantufolket i södra Afrika, som inte vet någonting om Dianetik och Scientologi, men som vet vem L. Ron Hubbard, utbildningsförkämpen, är. Likaledes finns det fabriksarbetare i Albanien som endast känner honom för hans administrativa upptäckter. Kinesiska barn känner honom endast som författaren till den moralkodex de följer; och läsare på ett dussintal olika språk känner honom bara genom hans romaner. L. Ron Hubbard är med andra ord inte lätt att kategorisera. Vidare stämmer den allmänna missuppfattningen, att en ”religionsstiftare” är en kontemplativ och otillgänglig person, absolut inte in på honom. Ju mer man lär känna denne man och hans verk, desto mer inser man att han var precis den typ av person som kunde förväntas skänka oss Scientologin – den enda världsreligion som grundats under 1900-talet.

Likaledes är det som erbjuds i Scientologin vad man kan vänta sig av en man som L. Ron Hubbard. Scientologin behandlar nämligen på ett fullständigt unikt sätt människors mest grundläggande frågor – Vem är jag? Var kom jag ifrån och vart är jag på väg? Men den innehåller dessutom en lika unik teknologi för att uppnå högre andlig medvetenhet. Så hur skall man då karaktärisera grundaren av en sådan religion? Självfallet måste han vara en gigant till människa, han måste vara både dragen till och omtyckt av folk och han måste vara dynamisk, karismatisk och enormt kapabel på ett dussintal olika områden – en beskrivning som passar perfekt in på L. Ron Hubbard.

Faktum är att L. Ron Hubbard skulle ha varit ett firat namn än idag, även om han bara hade låtit sig nöja med en av sina många prestationer. Han är exempelvis utan tvekan en av tidernas mest hyllade och lästa författare – hans skönlitterära verk har sålts i 46 miljoner exemplar. Däribland märks sådana monumentala bästsäljare som Battlefield Earth, Fear och Mission Earth-serien. Hans romaner har belönats med flera av världens förnämsta litteraturpris, och han har helt korrekt beskrivits som ”en av 1900-talets mest produktiva och inflytelserika författare”.

Hans tidigare bedrifter är även de imponerande. Som konstflygare på 1930-talet var han känd som ”Flash” och slog lokala rekord för längsta oavbrutna flygtid med glidflygplan. Som expeditionsledare ledde han den första fullständiga mineralogiska undersökningen av Puerto Rico, under Förenta Staternas beskydd, och hans navigeringsanteckningar har fortfarande betydelse för farvattensbeskrivningarna över British Columbias kust. Hans tidiga experiment med radiostyrning kom att utgöra grunden för Loransystemet (Loran = Long Range Navigation, långdistansnavigering). Dessutom ägnade han sig under hela sitt liv åt att fotografera. Hans bilder har förevisats i gallerier på två kontinenter, och den kompletta utställningen av hans fotografier drar fortfarande tiotusentals människor varje år.

Administration var också ett område som L. Ron Hubbard grep sig an som forskare. Han utvecklade och sammanställde en administrativ teknologi, som för närvarande används av mer än 200 000 organisationer i världen, bland dem multinationella företag, välgörenhetsorgan, politiska partier, skolor, ungdomsklubbar och hundratals småföretag. L. Ron Hubbards utbildningsmetoder har likaså vunnit internationellt erkännande och används vid tusentals undervisningsanstalter. Hans lika hyllade program för narkomanrehabilitering har visat sig vara fem gånger effektivare än andra program av detta slag.

Om saker och ting var lite mer kända och lite bättre förstådda, skulle vi alla leva lyckligare liv.”
– L. Ron Hubbard

Men hur imponerande dessa siffror än är, är ingen bedömning av L. Ron Hubbards liv komplett utan en viss förståelse av vad som kom att bli hans livsverk: Dianetik och Scientologi. Den effektivaste kraften för positiv förändring i världen i dag, Scientologi-kyrkan, representerar andlig frihet för miljoner människor världen över. Dessa människor är av den mest skiftande bakgrund; de kommer från alla kulturer och alla samhällsskikt. Dessutom, när man talar om L. Ron Hubbards upptäckter om det mänskliga sinnet och anden, talar man ytterst sett om den filosofiska grunden för allt han åstadkommit: bättre utbildning, städer utan brottslighet, drogfria skolgårdar, stabila och etiska organisationer och kulturell förnyelse genom konsten – allt detta och mer därtill är möjligt på grund av de genombrott som gjorts i Dianetik och Scientologi.

Följande sidor är ämnade att ge ett allmänt begrepp om L. Ron Hubbard och vad han åstadkom inom de många olika områden där han var aktiv. Och eftersom hans bedömning av idéer alltid grundades på deras användbarhet, betonas denna synpunkt genomgående här. Men om man tar i beaktande omfattningen av vad han uppnådde – i egenskap av författare, utbildningsförkämpe, humanitetsförkämpe, administratör och konstnär – kan ingen sådan beskrivning vara riktigt fullständig. För hur kan man på några dussin sidor förmedla en bild av en man, som har haft så stort inflytande och som har berört så många så djupt? Icke desto mindre har denna koncisa överblick över L. Ron Hubbards liv och verk sammanställts, med hans egna ord i åtanke: ”Om saker och ting vore litet bättre kända och förstådda, skulle vi alla leva lyckligare liv.”