L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Den karibiska
filmexpeditionen.

 

Martiniques vulkan, Mont Pelé.
Inte långt efter vårterminens början år 1932, sågs anslag av L. Ron Hubbard med följande text, på olika amerikanska universitetsområden:

”Rastlösa unga män med reslust önskas för den karibiska spelfilmsexpeditionen. Priset för ansökan är 250 dollar som kan betalas vid piren i Baltimore innan avresan. Måste vara frisk, pålitlig, påhittig, fantasifull och äventyrslysten.”

De som svarade har informerats om att denna expedition till Västindien skulle sätta segel ombord på en motorlös, fyrmastad skonare – ett av de sista av den här typen av segelfartyg.Dessutom skulle äventyret innebära filmning av pirattillhåll för journalfilmer för biografer, med förväntade anlöpshamnar som inkluderade öarna Bermuda, Martinique, St. Thomas, St. Croix, Jamaica och Puerto Rico. Av intresse var också det Ron beskrev som ”data angående terrängen och invånarna på dessa föga civiliserade öar”, liksom fotografering från kanten av aktiva vulkaner.

Det var onekligen en djärv plan. L. Ron Hubbard själv beskrev expeditionen som djärv och talade om ett dussin besvärande detaljer och missöden. De första sjömilen var också prövande med segelslitande vindar utanför Chesapeake Bay och allvarliga läckor i vattentankarna. Och under resans gång visade sig fartygets buttra kapten Garfield vara betydligt mindre än en Kapten Modig, och krävde L. Ron Hubbards hand vid både roder och sjökort.

Sedan är det berättelsen om L. Ron Hubbards bestigning av Martiniques Mount Pelée, upp till den glödande mynningen, för en mycket sällsynt fotografiskt utsikt. Som han sade i en radiosändning från 1935:

”Stora stenblock som vägde många ton började rulla, glödande och mullrande nedför sluttningarna. Det var nödvändigt att väja undan, och det snabbt, för att inte bli krossad. Jag tappade räkningen på de gånger jag klarade mig med ett nödrop.... Men jag kom faktiskt ner helskinnad och jag såg ut och kände mig som om jag varit i underjorden.”

Men trots deras slutliga ankomst till Puerto Rico, med oväntade bogseringskostnader, hamnavgifter, ett strimlat försegel och fladdrande klyvare, var expeditionen inte helt misslyckad. Ett exempel: Expeditionens fotografier av Mount Pelée köptes av New York Times och provexemplaren på koraller från Vieques Sound förvärvades av nationalmuseet. Hela femtio år senare talade de som seglade med L. Ron Hubbard 1932, fortfarande om denna resa som det största äventyret i deras ungdom.