L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Skönlitteraturens
guldålder

L. Ron Hubbard skrev berättelser i varje genre för dussintals så kallade pulp-tidskrifter, däribland Argosy och Astounding Science Fiction.Hubbard anmärkte en gång: ”Något som de flesta missar är att jag finansierade min forskning genom mitt författande.” Och fastän han är mera allmänt känd för vad denna forskning slutligen ledde till, kommer hans romaner och noveller aldrig att glömmas. Då hela femton miljoner ord av L. Ron Hubbard hade publicerats mellan 1929 och 1941 var hans namn praktiskt taget synonymt med populärlitteraturen under 1930-talet – eller som hans vän och författarkollega Frederic Pohl uttryckte det: ”Så fort hans historier dök upp i tidningskioskerna blev de till en del av det kulturella arvet för de ivriga anhängarna av denna litteratur.” Och när man betänker volymen av hans produktion genom åren – mer än två hundra noveller och romaner, som täcker alla populära genrer: deckare, vilda västern, äventyr, fantasy, science fiction och t.o.m. romantik – förstår man att detta kulturella arv verkligen var rikt.

L. Ron Hubbard inriktade sig naturligt nog i första hand på den mycket stora marknaden för populärlitteratur. De böcker och tidskrifter som publicerades på denna marknad trycktes på billigt papper och var den klart populäraste litteraturen vid denna tid. De hade ungefär 30 miljoner trogna läsare, eller en fjärdedel av USA:s befolkning, och deras genomslagskraft var helt unik, ända tills televisionen gjorde sitt inträde på scenen. Men även om dessa tidskrifter och böcker främst riktade sig till den stora allmänheten, saknade de för den skull inte litterärt värde. Bland dem som började sin karriär i tidskrifter som Argosy, Astounding Science Fiction, Black Mask och Five Novels Monthly finner man Raymond Chandler, Dashiell Hammet, Edgar Rice Burroughs och Robert Heinlein. Så det var inte för inte som L. Ron Hubbard stolt kunde blicka tillbaka på de ”gamla goda dagarna” och berätta om de kvällar som han hade tillbringat tillsammans med den store Dashiell Hammet, Edgar ”Tarzan” Burroughs och centralfiguren själv: Arthur J. Burks. Och även om L. Ron Hubbard inte talade så mycket om sin egen status i det sammanhanget, var den inte mindre legendarisk.

Första utgåvan av L. Ron Hubbards roman Buckskin Brigades, som publicerades i juli 1937.
Frederic Pohl erinrade sig: ”Det slags saker som han presterade var det ingen som gjorde bättre ... färgrikt, spännande, ständigt fängslande.” Exempel: L. Ron Hubbards första hela roman, Buckskin Brigades. Ett belysande exempel på detta är L. Ron Hubbards första hela roman, Buckskin Brigades, som hyllades som en av de första lättlästa böcker som gav en korrekt bild av svartfotsindianerna. I Buckskin Brigades fanns allt som Frederic Pohl beskrev, och mer därtill. New York Times beskrev boken som en ”avgjort sällsynt typ av romantik”. Den utgjorde ett av de första verkliga exemplen på en motbild till det som hade varit en relativt etnocentrisk kliché: Amerikas indianer som mordiska vildar. Som rådsmedlemmarna för svartfotsstammen senare uttryckte det: ”Aldrig har vår moral och vår etik beskrivits så klart.” Buckskin Brigades blev dessutom unik i och med att den klättrade upp på bästsäljarlistorna igen ungefär 40 år efter att den först hade publicerats.