L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Filmförfattande

Följetonger som L. Ron Hubbard själv skrev eller arbetade med tillsammans med andra, under en tioveckorsperiod i Hollywood år 1937.
Något som också vanligen påtalades i samband med L. Ron Hubbards arbete under 1930-talet var hans enastående mångsidighet och den hastighet varmed han skrev sina berättelser. Om man behövde en historia på en måndag, förklarade Jack Schiff, redaktören för Standard Magazines, behövde man bara ringa L. Ron Hubbard på fredagen – och det påståendet var ingen överdrift. Med en regelbunden produktion på 100 000 ord i månaden blev L. Ron Hubbard den obestridde kungen bland snabbskrivande författare (och detta på bara tre dagar i veckan – och inom alla viktigare genrer).

Som manusförfattare för Hollywood under samma period var hans höga produktion för filmer, som till exempel Columbias The Adventures of the Mysterious Pilot och The Great Adventures of Wild Bill Hickok och Warner Bros’ ”Spider”-serie också värd att notera, medan hans The secret of Treasure Island blev en av de mest lönsamma filmerna på den tiden. Men hans insats under 1930-talet i Hollywood var inte hans enda bidrag till filmen, och faktum är att bland hans sista alster under 70- och 80-talet finns ett flertal filmmanus i en mängd genrer.

Omdaningen av genrer

Hur varierande och riklig hans produktion än var, så är inget omnämnande av L. Ron Hubbards roll i Amerikas 1930-talslitteratur fullständigt, om man inte också berör den betydelse han hade för omdanandet av science fiction, och den outplånliga prägel som han satte på fantasygenren.

L. Ron Hubbards innovativa och mänskliga historier påverkade inriktning och framgång för tidningar som Astounding Science Fiction och Unknown, och bidrog till att forma hela genrer.
Året var 1938, och även om L. Ron Hubbards namn ännu inte egentligen var i allas mun, var det dock en garanti för ett omedelbart lyft i försäljningen när det fanns med på omslaget till Thrilling Adventures eller Five Novels Monthly. (Detsamma gällde också ett antal av hans många pseudonymer, som han använde sig av för att kunna arbeta inom alla genrer.) I hopp om att kunna slå mynt av just denna popularitet, bad förlagsjätten Street & Smith L. Ron Hubbard om hjälp med att omforma deras nyförvärv Astounding Science Fiction. Även om L. Ron Hubbard inte var särskilt hemma inom denna genre, tilltalade förslaget honom. Tidskriften Astounding hade ditintills inriktat sig på otroliga maskiner – rymdskepp, strålpistoler och robotar – men Street & Smith hade påbjudit att tidskriften måste ges en mera mänsklig prägel och innehålla fullt realiserade karaktärer, dvs. ”verkliga människor”.

Resultatet blev en uppsättning alster, som för alltid kommer att omtalas i spekulativa fiktion-kretsar, inklusive den hyllade Final Blackout, vilken Heinlein förklarade vara ”ett perfekt stycke science fiction, helt i klass med det bästa som någonsin skrivits”. Även från detta arrangemang med Street & Smith kom L. Ron Hubbards utflykter i fantasygenren, och hans verk som blev en milstolpe, Fear . Fear bygger på hans etnologiska forskning och berättar om en konflikt mellan vetenskap och vidskepelse, vilket slutligen fick skräckmästaren Stephen King till att kalla den: ”en av de få böckerna i rysargenren som faktiskt förtjänar bruket av det uttjatade adjektivet ’klassiker’, som t.ex. i ”Detta är en klassisk berättelse om