L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT


FRAMTIDENSFÖRFATTARE

Första upplagan av antologin Writers of the Future, maj 1985.
Men även om Battlefield Earth och Mission Earth var de sista romaner som L. Ron Hubbard skrev, utgjorde de ingalunda slutet på hans livslånga engagemang i skrivandets konst. Många år tidigare, som ordförande för New York-avdelningen av American Fiction Guild (Amerikanska skönlitterära sällskapet), hade han oförtröttligt talat till förmån för nya författare: Han verkade för att få dem upptagna som noviser bland sällskapets yrkesförfattare, han skrev artiklar i instruktionssyfte, vilka publicerades i de olika författarjournalerna och hjälpte även på andra sätt nya, eller ännu opublicerade författare att finna en plats i denna av tradition slutna grupp.

Mot slutet av 1983 tillkännagav han det följande: ”Jag har öppnat en väg för unga och lovande författare för att de skall få sina alster sedda och accepterade”, och utlyste därmed en pristävling, som fick namnet ”Writers of the Future” (Framtidens författare). Tävlingen startades med den specifika avsikten att upptäcka och uppmuntra nya författare av spekulativ fiktion, och idag har ”Writers of the Future Award” kommit att bli den mest prestigefyllda utmärkelsen i sitt slag. Denna pristävling har i själva verket blivit den mest framgångsrika språngbrädan för lovande kreativa talanger i den samtida litteraturens värld och är den största och klart mest inflytelserika verksamheten i sitt slag. Något som avspeglar L. Ron Hubbards intresse för dessa blivande skriftställare är det enda förbudet mot deltagande: kandidaterna får inte ha publicerat något tidigare. Bland dem som hittills medverkat i domarkommittén märks några av de största namnen inom spekulativ fiktion, såsom Robert Silverberg, Frank Herbert, Jerry Pournelle, Jack Williamson, Andre Norton och Anne McCaffrey. Detta för att garantera professionell sakkunskap vid valet av vinnare.

L. Ron Hubbards Gold Award från tävlingen Writers of the Future.
När man betänker att L. Ron Hubbard började sin karriär vid en tid då populärlitteraturen var rikligt illustrerad, var det på sin plats att också stimulera till en beledsagande tävling: ”Illustrators of the Future” (Framtidens illustratörer). Denna pristävling initierades i syfte att uppmuntra konstnärer inom spekulativ fiktion. Vinnande deltagare får dels ett kontantpris, dels sitt alster publicerat i den årliga antologin L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future. I förbigående sagt har även denna antologi blivit en bästsäljare i sitt slag och har visat sig vara ett lyft på vägen till att få ytterligare verk publicerade. Faktum är att L. Ron Hubbards författartävling till dags dato har bidragit till att få mer än 500 trendsättande romaner publicerade.

”En konstnär förväntas sätta igång saker och ting”, skrev L. Ron Hubbard då tävlingen startades. ”En konstnär ingjuter liv i kulturen.” Fastän han talade om kommande författare, stämmer dessa synpunkter i högsta grad in på honom själv. Idag finns det över 250 miljoner böcker av L. Ron Hubbard med skönlitteratur och facklitteratur i omlopp. Med en plan för att ge ut både tidigare böcker och ännu opublicerade verk, kommer denna siffra att stiga ännu mer. I vilket fall som helst gjorde han ett outplånligt intryck på världen. Som en professor i engelska och främmande språk, Stephen V. Whaley, uttryckte det: ”L. Ron Hubbard är utan tvekan en av det tjugonde århundradets mest produktiva och inflytelserika författare.” Bevis härpå är att den övervägande delen av hans böcker har prisbelönats av sådana litterära organisationer som Fédération Française de la Culture, European Committee of Prestige och European Academy of Arts. Ytterligare bevis härpå är den ansenliga och brokiga skara som hans läsare utgör och den mängd högskolor och universitet där studenter studerar hans verk och strävar efter, så som han själv en gång uttryckte det, ”att skriva, skriva och sedan skriva litet till. Och att aldrig låta trötthet, tidsbrist, oväsen eller någonting annat dra bort mig från den kurs jag håller.”