L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

ATT ÅTERUPPVÄCKA
KONSTNÄRLIGA DRÖMMAR

Det första Celebrity Center, Los Angeles, Kalifornien, 1969.

L. Ron Hubbards filosofiska framställning av ämnet konst har redan haft ett oerhört brett inflytande. Men ingen bedömning av det konstnärliga arv som denne man har skänkt oss är fullständig, om man inte samtidigt beaktar hans större livsverk, Dianetik och Scientologi.

”En kultur är bara så storslagen som dess drömmar”, förklarade han, ”och dess drömmar dröms av konstnärer.” Mot bakgrund av detta, förklarade han vidare, blir rehabiliterandet av konstnären till en enormt värdefull aktivitet, som skulle ge kulturen tusenfalt i utbyte. Att Scientologin naturligt lämpar sig för en sådan uppgift är axiomatiskt. Dianetiken och Scientologin vänder sig nämligen – sett i ljuset av vad L. Ron Hubbard tidigare slog fast om människans inneboende natur – till en konstnär på den allra mest grundläggande nivån: hans andliga jag. När L. Ron Hubbard talar om att rehabilitera den konstnärliga skaparförmågan, talar han med andra ord om att rehabilitera själva källan till allt skapande, människoanden.  

Speciellt med tanke på kreativa människor, såg L. Ron Hubbard till att Celebrity Centre grundades. Dessa är speciella Scientologi-kyrkor, som erbjuder samma tjänster som alla andra Scientologi-kyrkor, men i en miljö som är särskilt lämpad för konstnärer. Detta innebär att en konstnär, hur berömd han eller hon än är, kan ägna sig åt Dianetik och Scientologi i den störningsfria och trygga miljö som Celebrity Centre erbjuder. Celebrity Centre tillhandahåller också speciella tjänster för att hjälpa konstnärer – både noviser och etablerade sådana – att tillämpa Scientologins principer inom sitt fält och på så sätt förbättra sin förmåga att utöva ett positivt inflytande på samhället. Celebrity Centre utgör dessutom ett forum för celebriteter eller blivande sådana när det gäller produktion av teaterföreställningar, högläsning från litterära verk, konserter och alla de ting som L. Ron Hubbard beskriver som den underbara verksamhet vi kallar konst.

”Den nivå som en kultur ligger på”, förklarade han bestämt, ”svarar direkt mot det antal människor som är verksamma inom det estetiska området.” Genom sitt rika undervisningsmaterial har han inspirerat tusentals människor – fotografer, filmskapare, författare och musiker. Och genom sitt ”Writers of the Future”-program har han hjälpt till att inleda en karriär för flera hundra till. Men om man tar L. Ron Hubbards större arv i beaktande – allt det som gjorts möjligt genom Dianetik och Scientologi – då kan hans bidrag inte mätas i mindre än miljontals människor. För som han också mycket bestämt tillkännagav, konstverk handlar inte bara om konstnärer. Utan snarare, ”Konstverk betraktas av människor. De avlyssnas av människor. De upplevs av människor. Konstverk är inte bara torrfoder för en sammansvetsad grupp av invigda. Konstverk är själens föda, för alla människor.”