L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Tidiga
år

Familjen hem i Tilden, Nebraska, cirka 1910.

L. Ron Hubbard föddes den 13 mars år 1911, och spenderade sina första år i ett typiskt Vilda Västern-Montana och gjorde regelbundna utflykter till Kalifornien, Oregon och Washington.

Som en vidsynt introduktion, förklarade L. Ron Hubbard själv: ”Jag föddes i Nebraska och tre veckor senare åkte jag till Oklahoma”, där hans morfar hade startat en hästranch och där han tog sina första steg innan han nått ett års ålder. Från Oklahoma flyttade han vidare till staten Montana där han, som han skämtsamt uttryckte det: ”De säger att jag visade några tecken på att slå mig till ro, men jag tror att det bara är rykten.”

Sedan följde flera anmärkningsvärda äventyr inklusive ett ovanligt vänskapsförhållande med en svartfotsmedicinman, som ledde till att han upptogs som blodsfrände i stammen. Han red också in vildhästar vid unga år, och undkom med nöd och näppe en flock prärievargar när han satt gränsle över ett sto som hette Nancy Hanks – en särskilt talande händelse med tanke på att ingen trodde på den från början. Härav hans senare antagande: ”Jag upplevde mina äventyr men lärde mig att tona ner berättelserna.”

Även om så bara för att spetsa till en strapatsrik ungdom, var hans mor, Ledora May Hubbard, ett unikum för sin tid – en väl utbildad kvinna – som introducerade sin son till klassikerna inom västerländsk litteratur redan före hans sjunde födelsedag.

Medan han fortfarande var tonåring färdades L. Ron Hubbard två gånger med båt till ett då exotiskt och mystiskt Asien; foto av L. Ron Hubbard.
I en annan anteckning om sin ungdom beskrev Hubbard en hårresande resa genom Klippiga bergen i sin farfars Model T- Ford. Vägarna var som bäst täckta med sand och för de mesta inte mer än slingrande hjortstigar över en brant avgrund. Sedan följde lika utmanande färder över Nevadas öknar (där vattnet gick åt till kylaren och däcken punkterade var femte mil) innan de slutligen nådde San Diego där hans pappa, Harry Ross Hubbard, tjänstgjorde i USA:s flotta ombord på en jagare.

När det gäller historien om L. Ron Hubbard som USA:s yngsta Eagle Scout började det med hans entré i scoutverksamheten år 1923, och kort därefter representerade han amerikansk scoutverksamhet inför dåvarande president Calvin Coolidge.

Som sonen till en amerikansk marinofficer, seglade han snart mot lite mer exotiska länder, däribland avlägsna hamnar i södra Stilla havet och ett Kina före revolutionen. Allt som allt loggade han mer än en kvarts miljon sjömil innan han fyllt nitton år och var i övrigt en bra bit på väg mot sin mer betydelsefulla livsresa året 1929.

Eller som L. Ron Hubbard själv uttryckte det när han talade om sina tidiga år: ”Från tre års ålder visste jag exakt vart jag var på väg.”