L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

BRON TILL
ANDLIG FRIHET

Den fullständiga vägen för andliga framsteg i Scientologin finns utstakad på Scientologi-Bron. Denna Bro anger de exakta auditerings- och utbildningssteg man måste ta för att förverkliga sina inneboende möjligheter. Eftersom Bron är upplagd så att man genomgår gradvis alltmer avancerade steg, sker ens färd uppför den på ett metodiskt och förutsägbart sätt. Även om den grundläggande tanken är mycket gammal – en väg över en avgrund av okunnighet, till en högre platå – är det som Bron presenterar helt nytt: inte en godtycklig följd av steg, utan det mest användbara sätt som finns för att återvinna vad L. Ron Hubbard beskrev som vårt ”odödliga, oförgängliga jag, för evärdliga tider”.

Mänskligheten stapplar fram idag och om det inte sker en drastisk förändring kommer människan inte att vara kvar här särskilt länge.
– L. Ron Hubbard

En viktig del i utövandet av Scientologi är att studera L. Ron Hubbards verk som beskriver människans andliga natur och de grundläggande principerna i livet. Men även om Scientologin utgör den väg som leder till de högsta av människans andliga mål, har den också stor betydelse för deras mer omedelbara tillvaro – deras familjer, arbeten och samhällen där de bor. Denna omständighet är avgörande för en förståelse av Scientologi-filosofin och är faktiskt vad Scientologin handlar om: inte en doktrin, utan studiet och hanteringen av den mänskliga anden i förhållande till sig själv, till annat liv och det universum i vilket vi lever. I detta avseende omfattar L. Ron Hubbards arbete allt. ”Om det inte finns en stor förändring av människans civilisation så som den stapplar fram idag”, deklarerade han i mitten av 1960-talet, ”Kommer människan inte att vara här särskilt länge ...” Som tecken på den nedgången hänvisade han till politiska omvälvningar, social röta, våld, rasism, analfabetism och droger. Det var som ett svar på dessa problem, som L. Ron Hubbard alltså ägnade större delen av sina sista år. I början av 1970-talet kunde hans liv i själva verket kartläggas direkt i form av sökande efter lösningar på de kulturella kriserna mot slutet av nittonhundratalet.

Att han var ytterst framgångsrik bekräftas i den i sanning fenomenala tillväxten av Dianetik och Scientologi: Det finns nu mer än 8 500 organisationer i 165 länder som använder sig av de olika teknologierna i Dianetik och Scientologi. Det bekräftas i berget av hyllningar för L. Ron Hubbards arbete – utmärkelser och proklamationer vilka bokstavligen skulle fylla volymer, från stat, län, nationella och internationella organ. Det bekräftas i den blotta omfattningen av det världsomspännande genomslag han haft: Med ungefär 200 miljoner filosofiska verk som regelbundet läses i praktiskt taget alla länder på jorden, kommer ingen filosof i historien ens i närheten av hans popularitet. Dessutom bekräftas det i allt som finns på denna webbsajt, inklusive det inneboende faktum, att så många av Scientologins grundläggande sanningar nu är en del av vår sociala struktur. Men framför allt bekräftas det i den oavbrutna uppfyllelsen av dessa ord från
L. Ron Hubbard:

”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång och ärliga människor kan ha rättigheter och där människan är fri att stiga till högre höjder – dessa är Scientologins mål.”