L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

VÄGEN TILL LYCKA

Vägen till lycka-stiftelsen egna tryckeri gör det möjligt att erbjuda personligen anpassade omslag, så att privatpersoner, företag och myndigheter kan göra Vägen till lyckas budskap till sitt eget budskap.
Varje kultur i varje tidsålder har förlitat sig på en moralkodex, som ger allmänna rättesnören om vilket slags handlande som befrämjar social sämja och överlevnad. Även om mycket i dessa äldre moralkodexar kanske inte verkar särskilt tillämpbart i det 21:a århundradet, var de helt tillämpliga när de skrevs. De bidrog till familjens, gruppens och landets fortbestånd. De gjorde att man kunde upprätthålla grundläggande begrepp, som hederlighet och ömsesidigt förtroende. Moralkodexen angav, kort sagt, de överskuggande principer som gjorde det möjligt för människor att leva tillsammans i fred, välmåga och harmoni.

I början av 1980-talet hade världen, som L. Ron Hubbard utan omsvep uttryckte det, blivit till en verklig djungel. Tecknen fanns överallt. ”Girighet är bra”, blev en populär aforism för dagen, medan motbjudande förmögenheter skapades genom aktiemanipulation och bedrägeri. Om konst och underhållning var en indikator, markerade 80-talet början på en genuint skrämmande era av meningslöst våld. Dessutom, vem kan glömma vad 1980-talet markerade i form av innerstadsvåld, där
13- och 14-åringar mördade varandra helt utan några som helst samvetsbetänkligheter över huvudtaget, följaktligen en nedslående genklang av sådana uttryck som ”drive-by shooting” (skottlossning från bil) och ”gang-bang” (gruppvåldtäkt).

Med detta morallösa samhälle i åtanke skrev L. Ron Hubbard 1981 Vägen till lycka. Karaktäristiskt nog grep han sig an denna uppgift med såväl historisk som kulturell bredd. Precis som alla forntida kulturer behövde en moralkodex, för att bidra till att upprätthålla sin bärande stomme, förklarade han, så skapade han också vår egen. För gamla värden hade brutit samman men inte ersatts av nya, medan religiöst baserade kodexar blivit omoderna och krävde en tro som många inte längre kunde ställa upp på. Och, avslutade han, teorier om att barn av sig själva skulle lägga sig till med en moralisk hållning var inte längre tillförlitliga. Följaktligen skrev han Vägen till lycka

Verket står för sig själv som den enda moralkodex som siktar in sig på ett pragmatiskt, högteknologiskt och ett i hög grad cyniskt samhälle. Det är den första i sitt slag: baserad enbart på sunt förnuft och helt och hållet icke-religiös. Den riktar sig inte till något annat än läsarens sunda förnuft och är designad att i själva verket hjälpa dem tillämpa levnadsreglerna i sitt dagliga liv. Oavsett ras eller nationell, politisk, religiös eller annan tillhörighet, måste vi alla ta oss fram på livets väg. En sådan väg – som Vägen till lycka lär ut – kan göras bättre om man känner till och följer levnadsreglerna.

Livet i ett omoraliskt samhälle kan bli mycket mer än bara svårt när till och med de mest grundläggande mänskliga värdena hålls fram för att förlöjligas. De tjugoen separata levnadsreglerna i L. Ron Hubbards Vägen till lycka syftar till att motverka den trend av moraliskt förfall som finns runt omkring oss, och är giltiga för varenda människa på vår jord. För närvarande är faktiskt över 100 miljoner exemplar av denna bok i omlopp, i mer än 170 länder och på 96 olika språk – och det bara fortsätter. Hittills har häftet fått cirka sexton kongressutmärkelser i USA och hundratals entusiastiska bekräftelser från polis, medborgarledare, affärsmän och pedagoger. Det utgör grunden för mycket framgångsrika ”Föregå med gott exempel”- och ”Bort med narkotika från skolområdet”-kampanjer, som omfattar över 12 miljoner amerikanska studerande, föräldrar och lärare i mer än 12 000 grundskolor, högstadier och gymnasier. Dessa kampanjer har i sin tur fått erkännanden från mer än 150 guvernörer och lagstiftare, tillsammans med cheferna för statliga program mot alkohol- och narkotikamissbruk och utbildningsavdelningar i hundratals samhällen över hela USA.