L. Ron Hubbard
Artiklar och essäer

Här presenteras ett urval av L. Ron Hubbards artiklar där han redogör för sin egen filosofi och sin anmärkningsvärda resa till grundandet av Dianetik och Scientologi.

Som en inledning låt oss först definiera ordet filosofi så som L. Ron Hubbard gjorde det: en kärlek till eller ett sökande efter visdom, vilket traditionellt omfattar alla storslagna strävanden efter sanning – och sålunda betrakta hans arbete tillsammans med den äldsta filosofiska traditionen, vilken sträcker sig tillbaka till åtminstone det religiösa tänkandets gryning.

 


 

Min filosofi
av L. Ron Hubbard

”Min filosofi”, som L. Ron Hubbard skrev våren 1965, har beskrivits som den slutgiltiga förklaringen av hans filosofiska inställning.

Filosofi som ämne är mycket gammalt. Ordet betyder: ”Kärlek till, studium av eller sökande efter visdom, eller kunskap om saker och ting och deras bakomliggande orsaker, oavsett om det ligger på ett teoretiskt eller praktiskt plan.”

Allt vi vet om vetenskap eller religion kommer från filosofin. ...

Läs artikeln


 

En sammanfattning av Scientologi för vetenskapsmän
av L. Ron Hubbard

”En översikt av Scientologi för vetenskapsmän”, som skrevs i mars 1969, ger en översikt inte bara av svårigheterna med vetenskaplig forskning så som den bedrivs inom de humanistiska ämnena, utan även hur L. Ron Hubbard övervann dessa svårigheter för att utveckla Scientologi.

I ungefär trettioåtta år i skrivande stund (1969) har jag varit bedrivit grundläggande forskning om livet och i de humanistiska ämnena. ...

Läs artikeln


 

Filosofin vinner efter 2 000 år
av L. Ron Hubbard

I vad som utgör ett slutgiltigt uttryck för Scientologins plats inom den filosofiska traditionen är här L. Ron Hubbards ”Filosofin vinner efter 2 000 år”. Denna artikel skrevs i slutet av februari 1966 och är det en bekräftelse till dem han betraktade som legitima företrädare till Dianetik och Scientologi, i synnerhet de grekiska filosoferna Aristoteles, Sokrates, Platon och Euklides.

Filosofin dog inte med antikens Grekland.

Ur den tidens naturfilosofi kom vetenskapen. ...

Läs artikeln

 


 

Svar i Scientologin
av L. Ron Hubbard

I ”Svar i Scientologin”, som L. Ron Hubbard skrev 1966 som ett komplement till artikeln ”Filosofin vinner efter 2 000 år”, presenterar han frihetsvyer en bra bit bortom vad gamla tidens filosofer trodde var möjligt.

Människan har ställt mängder av frågor om sig själv.

Frågor som: ”Vem är jag?”, ”Var kommer jag ifrån?”, ”Vad är döden?”, ”Finns det ett liv efter detta?”...

Läs artikeln


 

Vad är storhet?
av L. Ron Hubbard

Konflikt eller tolerans, samarbete eller motsättning, kärlek eller hat – sådana frågor finns i både vardagslivet och i internationella frågor. I den här artikeln som skrevs våren 1966, ställer L. Ron Hubbard frågan: När man utsätts för hat, vad är då lösningen på ens egen lycka?

Det svåraste man kan ställas inför är att fortsätta älska sin nästa trots alla skäl till att man inte borde göra det.

Det verkliga tecknet på förnuft och storhet är att fortsätta göra det. ...

Läs artikeln