L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

HUBBARD
COLLEGES

Yrkesmän som söker kunskap och färdigheter inom alla delar av förvaltning anmäler sig för studier i Hubbard Colleges of Administrations studieprogram där de studerar i sin egen takt.
Med tanke på vad L. Ron Hubbards administrativa genombrott representerar när det gäller att tillhandahålla de naturregler genom vilka grupper verkligen fungerar, var det oundvikligt att hans administrativa upptäckter skulle bli mycket efterfrågade inom industrin generellt och på andra håll. Till att börja med, för att tillfredsställa detta behov, skrev L. Ron Hubbard två böcker för den yrkesarbetande allmänheten: How to Live Though an Executive (Hur man överlever fastän man är chef) och Arbetets problem. Den förstnämnda innehåller avancerade principer för ökad effektivitet; den andra erbjuder tekniker för sådana problem i arbetet som stress och utmattning. Liksom med allt annat som L. Ron Hubbard bidrog med inom detta område, inriktar sig dessa böcker inte speciellt på affärsverksamhet, utan bottnar i en önskan att göra de grundläggande sanningarna om livet kända för andra – och eftersom arbetet upptar en så stor del av vårt liv, var hans ansträngningar inom detta område definitivt befogade. Som en följd av att ryktet om allt som ingår i L. Ron Hubbards större arbeten om administration fortsatte att spridas, grundades flera Hubbard-colleges för administrativa studier.

Dessa institut utnyttjar L. Ron Hubbards upptäckter specifikt för att utveckla en yrkesmans förmåga att klara av de utmaningar han möter, då han administrerar och leder en grupp, ett företag eller en organisation. Colleges finns på fem kontinenter och tillhandahåller utbildning i L. Ron Hubbards administrativa metoder för yrkesmän och kvinnor inom alla discipliner: tung industri, servicesektorn, underhållning, kommunikation, sjukvård och alla tänkbara yrkesområden.

Av ännu mer aktuellt intresse är kanske användningen av L. Ron Hubbards administrativa metoder i det forna östblocket. Privatiseringen av industrin i dessa länder har krävt en helt ny organisatorisk filosofi. Ryssland braverar över ett Hubbard College of Administration i Moskva och det har spridit L. Ron Hubbards administrativa verktyg till hela den ekonomiska infrastrukturen.

Två av över ett dussin Hubbard Colleges of Administration runt om i världen, där över 175 000 människor har lärt sig tillämpa L. Ron Hubbards administrativa teknologi.
Genom samma privatiseringsprocess, vände sig ungerska administratörer också till L. Ron Hubbards organisatoriska policyn och etablerade ett Hubbard College i Budapest. Om än i ett helt annorlunda ekonomiskt klimat, ståtar ett betydande antal av Colombias statligt anställda på liknande sätt med utbildningen i Hubbard College, och det gör även många av Texas delstats- och countyanställda.

Lågkonjunktur, inflation, minskad produktivitet, skulder, strejker, arbetslöshet, fattigdom och nöd – dessa alltför välkända symptom på ekonomisk tillbakagång är egentligen tecken på ett mycket djupare problem: en fatal brist på administrativt kunnande. Om dagens företag och regeringar vore i stånd att på ett kompetent sätt tillämpa de grundläggande principerna för organisation och administration, skulle de anta fungerande lösningar på det ekonomiska kaos som råder. Detta är den roll som L. Ron Hubbards administrativa teknologi har: att tillhandahålla de medel varigenom företag kan nå framgång, regeringar kan styra förnuftigt, hela befolkningar kan leva utan någon ekonomisk press och, kort sagt, kan svikna drömmar få nytt liv.