L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Konstnär

”Utöver andra filosofiska riktningar, har jag i omkring 15 år studerat ämnet KONST”, skrev L. Ron Hubbard i en avgörande essä från 1965. Han angav två skäl. Först och främst, förklarade han: ”Konsten är det minst kodifierade av alla mänskliga strävanden, och det mest missförstådda.” Han konstaterade att själva definitionen på vad som räknas som konst fortfarande var föremål för intensiv debatt. Han ville därför, på en helt akademisk nivå, undersöka ämnet i dess mest allmänna och grundläggande form, och på så vis finna lösningen på de frågor som filosofer och kritiker länge har grubblat över, däribland den mest grundläggande frågan av alla: ”Vad är konst?

Det fanns dock ytterligare ett skäl till hans intresse för ämnet: det stod hans eget hjärta mycket nära. Ungefär 30 år tidigare hade han skrivit: ”Att fånga mina egna drömmar i ord, färg eller musik och sedan se dem leva skänker mig verklig tillfredsställelse och lycka.” Beträffande konstnärer på det hela taget förklarade han, att det bara är de som kan skapa vår framtid. ”KONST, detta ganska breda och stora ämne”, som han beskrev det, var utan tvekan ett ämne som han tog allvarligt på, och i själva verket är det förmodligen omöjligt att betrakta L. Ron Hubbards liv utan att ta hans konstnärliga insatser i beaktande.