L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Konstfilosof

Rutinerade yrkesmän förlitar sig på L. Ron Hubbards bok om konst som den ultimata läroboken i ämnet och sammanställningen av konstens regler.


Lika omöjligt som det är att beakta människan L. Ron Hubbard utan att också beakta konstnären L. Ron Hubbard, lika omöjligt är det att verkligen förstå hans konstnärliga bidrag utan att samtidigt ta hans filosofiska skrifter i detta ämne i beaktande. Även om hans tidigaste anteckningar rörande konst är från 1943, återfinns hans första behandling av konsterna i filosofisk bemärkelse i texter från år 1951. Hans resonemang gick i korthet ut på att det någonstans ovanför vardagstänkandet finns vad han kallade ett estetiskt sinne, och att det är denna nivå av mental aktivitet som ”har att göra med det dunkla området konst och skapande”. Vidare sade han: ”Världen kommer knappast att bli mera medveten om konst förrän någon kan definiera vad det är.”

Som ett prejudikat hänvisade han sedan till Francis Bacon, som är allmänt erkänd som den förste att utveckla begreppet ”kodifiering”, dvs. att varje ämne kan inordnas systematiskt enligt sina regler. Det var i denna tradition som L. Ron Hubbard sedan började undersöka ämnet konst i dess helhet.

De första anteckningarna om hans upptäckter publicerades den 30 augusti 1965. I en inledande notering upprepade han att konsten innehåller ”det minst kodifierade av mänskliga strävanden och de mest missförstådda”, medan den mycket gamla frågan: ”Vad är konst?” aldrig på ett tillfredsställande sätt har besvarats. Även om hans anteckningar enbart var utkast – vilket han påpekade – gick han in på att beskriva grunden för den verksamhet som vi kallar konst. Hans definition lyder: ”KONST är ett ord som sammanfattar KVALITETEN HOS KOMMUNIKATION.”

Utifrån denna fasta byggsten fortsatte han sedan under de därpå följande månaderna och åren att kodifiera alla aspekter av ämnet: konstnärlig presentation och integration, budskap, rytm, färg, utrustning och allting annat som står att finna i hans bok Art (”Konst”).

Detta verk har kommit att bli den mest inflytelserika boken i sitt slag. Tusentals garvade yrkesmän förlitar sig regelbundet på den och ytterligare tusentals personer använder denna information till att starta en karriär för egen del. Denna text utgör också materialet till L. Ron Hubbards grundläggande konstkurs, som är avsedd att hjälpa studerande att tillämpa de grundläggande principer som finns i boken. Den används även i L. Ron Hubbard-författarseminarier, för finalister och vinnare i Writers of the Future Contest.