L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Humanitetsförkämpe

Trots detta sekels uppsjö av teknologiska underverk – inom medicin, transport, atomenergi och elektronisk kommunikation – lever vi i en värld med allvarliga bekymmer. Angripen från tre sidor – av drogmissbruk, kriminalitet och en sjunkande moral – har stora delar av vår värld blivit till något som närmast kan liknas vid ett ödelandskap. Enligt vissa bedömningar har t.ex. marijuana blivit den mest odlade grödan som säljs i USA, och den årliga försäljningen av illegala droger internationellt beräknas uppgå till cirka 3,5 miljarder kronor. Därtill kommer de ytterligare 4,9 miljarder kronor som läggs ned per år på medicinska och psykiatriska droger. Resultatet är att vi befinner oss i en krissituation av världsformat, där jordens befolkning betalar mer pengar för droger än vad de flesta länder producerar i form av varor och tjänster.

Orättmätigt förvärvade inkomster är bara ett mått på omfattningen av dagens missbruk av narkotika. Kopplingen till brott är en annan måttstock. Enligt studier vid amerikanska justitiedepartementet, visar hälften av alla som grips för våldsbrott positiva prov vid tester för illegala droger, som i sin tur leder till 1,4 miljoner våldshandlingar per år ... och kostnaden för detta mätt i mänskligt lidande är oöverskådligt.

Man kan hävda att det bakom detta missbruk och denna kriminalitet ligger något som har givits benämningen ”1900-talets moraliska kris”. Även här är fakta oroande: Mer än 40 % av alla äktenskap slutar i skilsmässa, ytterligare 40 % av alla amerikanska ungdomar erkänner villigt att de ljuger för att uppnå ekonomiska fördelar och ytterligare 64 % erkänner att de fuskar vid tentamen. Bilden växer sig ändå grymmare i ljuset av ondskan i cyberrymden. Nämligen: 25 % av alla webbsökningar är pornografiska och 60 % av all mjukvara är piratkopierad. Med tanke på att mängden inbrott, förskingring och andra former av stöld har nått en nästan epidemisk utbredning, är det följaktligen inte så underligt att cirka 76 % av alla amerikaner har kommit att beskriva vår tidsålder som ”det moraliska och andliga sönderfallets tidevarv”.

L. Ron Hubbard såg redan år 1950 vart världen var på väg och började att försöka finna ett sätt på vilket, såsom han uttryckte det, ”människan kunde återvinna något av den lycka, uppriktighet, kärlek och godhet som hon skapats med.”