L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT


DROGREHABILITERING

Narconon Arrowhead har utbildat människor från 13 länder till experter på rehabilitering av drogmissbrukare och på drogförebyggande åtgärder.
Fastän L. Ron Hubbard sedan länge hade insett vad droger potentiellt innebär i form av mänskligt lidande, var det 1960-talets ”psykedeliska revolution” som fick honom att inleda sin mest intensiva period av forskning på detta område. Hans resonemang var enkelt: Ingen som är fängslad av en kemisk substans kan bli andligt fri. Drogmissbruk hotar inte bara en persons hälsa, utan också hans inlärningshastighet, allmänna attityd, personlighet och andliga medvetande. Efter en undersökning som L. Ron Hubbard genomförde i New York år 1972 angående verkningarna av det grasserande drogmissbruket bland ungdomar, började han kalla denna drogepidemi för en verklig samhällskatastrof; och när man ser tillbaka på vad som följde efter detta psykedeliska årtionde – ett våldsamt kokain- och heroinmissbruk och det våld som hörde samman därmed – ser man att han hade rätt. Den sociala förödelse som följde visade sig definitivt vara en katastrof. Men problemet var inte på något sätt begränsat till enbart illegala droger bland ungdomar, utan därtill kom läkemedelsindustrin och det psykiatriska etablissemanget, vilka energiskt pumpade ut droger i samhället som helhet. Följdverkningarna drabbade i själva verket hela vår kultur.

Personer som har fullbordat rehabiliteringsprogrammet vid Narconon återförenas med familj och vänner när de börjar ett nytt liv utan droger. nationer.
L. Ron Hubbards lösning på detta var ett unikt narkoman-rehabiliteringsprogram, som inte bara tar upp den drogförorsakade mentala och andliga försvagning som t.ex. kan ses i form av förvirrat tänkande och sänkt medvetande, utan även själva det problem som ledde till att någon började använda droger överhuvudtaget. L. Ron Hubbard upptäckte nämligen att om man inte löste detta problem, så lämnade man för alltid kvar en person i det ursprungliga tillstånd för vilket drogerna var en ”lösning”. Något som också var unikt i L. Ron Hubbards rehabiliteringsprogram, och som var av särskild betydelse med tanke på heroinets och kokainets inverkan, var hans metod att eliminera avtändningssmärtor. De kval som en person upplever under avtändning var länge ett hinder vid rehabilitering av svåra missbrukare. Det traditionella sättet att lösa detta på var att ersätta en drog med en annan, t.ex. metadon i stället för heroin. Bortsett från det faktum att inte särskilt mycket någonsin hade gjorts för svåra missbrukare, eftersom de till skillnad från ”nöjesmissbrukare”, sällan hade råd att betala för vad som passerar som hjälp i en typisk drogbehandlingsklinik. Avtändningens mardröm är hur som helst ett minne blott, tack vare L. Ron Hubbards kombination av näringstillskott och terapeutiska övningar.

Narconon Nepal, som administreras av en före detta poliskommissarie, har till dags dato gett föredrag om droger till omkring 1,3 miljoner människor.länder.
Numera används L. Ron Hubbards narkomanrehabiliteringsmetod i mer än 50 länder i hela världen. Hittills har den framgångsrikt befriat mer än 100 000 individer från deras drogberoende. Narconon (betyder inga droger), ett internationellt nätverk för narkomanrehabilitering, har ett program som utnyttjar L. Ron Hubbards metoder och som används exklusivt av dem. Narconon har prisats vitt och brett för sina enastående framgångar. De uppvisar fem gånger bättre resultat än något annat program för narkomanrehabilitering. Och de som framgångsrikt har avslutat Narcononprogrammet har befunnits vara inte bara drogfria utan också ”brottsfria”. Ett typexempel: En undersökning i Spanien visade att 73 % av de som var beroende av droger också hade sålt droger innan de gjorde Narconon-programmet. När en uppföljning av narkomaner som hade genomgått andra rehabiliteringsprogram gjordes, visade det sig att 50 % fortsatte att sälja narkotika. I en liknande grupp av missbrukare, som hade fullbordat Narcononprogrammet, var det ingen som fortsatte att sälja droger. På liknande sätt förhöll det sig med narkotikarelaterade brott: andra program lyckades minska återfallsprocenten till 40 %, under det att ingen bland dem som fullbordade Narconon-programmet begick några brott därefter.

57 Narconon-hem på andra håll i världen rapporterar liknande anmärkningsvärda resultat hos de hundratals individer som varje vecka genomgår programmet. Det borde med andra ord inte väcka någon förvåning, att den ansedda amerikanska Commission for Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF – Ackrediterings-kommissionen för behandlingshem) ackrediterade Narcononprogrammet och förklarade det vara en norm för alla andra rehabiliteringsprogram att följa.