Den ursprungliga Founding Church of Scientology
Washington DC

Founding Church of Scientology of Washington DC:s reception med dess utställning av L. Ron Hubbards ungdomsår.
På bara fem år växte Scientologin från en enda stiftelse till en internationell organisation. I och med det stora behovet av världsomfattande kommunikationslinjer för att samordna kyrkor och grupper på fem kontinenter, flyttade L. Ron Hubbard Scientologins centrala ledning från Phoenix till Washington DC. Då han sommaren 1955 anlände etablerade han Founding Church of Scientology of Washington DC, vid 1812 19th Street NW.

Den restaurerade trevåningsbyggnaden var det första huvudkontoret för Scientologin i hela USA. I sitt kontor på andra våningen, tjänade L. Ron Hubbard som dess första verkställande chef. Han såg till kyrkornas organisation och författade de administrativa artiklar och policyn som fortsätter att utgöra den organisatoriska strukturen för alla Scientologi-kyrkor.

En restaurerad anläggning för duplicering av inspelade föreläsningar. Från samma källare försåg Scientologins första distributionscenter kyrkor och kontor på fem kontinenter med L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar.
Det var också från denna Founding Church som ett första Scientologi-distributionscenter tillhandahöll L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar till centrer världen över. Och det var i föreläsningssalen på denna adress som L. Ron Hubbard tillkännagav Scientologins milstolpar som kom från hans forskning.

I den idag fullt renoverade och restaurerade byggnaden finns krönikorna över L. Ron Hubbards liv i staden Washington – från hans undersökande dagar på George Washington-universitetet på det tidiga 1930-talet, och fram till hans Ursprungliga avhandling om Dianetik, som skrevs här i början av 1948.

Scientologer besöker nu denna byggnad för att lära sig mer om både L. Ron Hubbards liv och hans forskningsframsteg i Washington DC. Det är också platsen för konferenser med myndighetspersoner från både den offentliga och den privata sektorn, för att planera och samordna användningen av L. Ron Hubbards lösningar på analfabetism, sjunkande moral, droger och brottslighet.