L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT


Rehabilitering av kriminella

Ungdomsbrottslingar i Tampa, Florida, deltar i en rehabiliteringskurs baserad på L. Ron Hubbards upptäckter.
Myndigheter och viktiga personer inom fångvård världen över har officiellt antagit Criminons program.
I vartenda ett av fängelserna i Rwanda är Criminon det godkända programmet för att rehabilitera och få tillbaka som värdefulla medborgare de som deltog i folkmordet. Idag har över 8 000 fångar genomgått programmet och frigivits.
Ingen diskussion om Vägen till lycka skulle vara fullbordad utan att något nämndes om programmet för rehabilitering av kriminella, som använder det häftet. Programmet, som kallas Criminon, grundar sig vidare på L. Ron Hubbards iakttagelser rörande orsaken till brott och hur man förebygger dem. Han gjorde dessa iakttagelser under sin tjänstgöring som specialpolis inom poliskåren i Los Angeles i slutet av 1940-talet. Han skrev: ”Om man vill rehabilitera en brottsling, skall man gå tillbaka i tiden och finna den punkt där han faktiskt förlorade sin personliga stolthet. Rehabilitera just den punkten och personen är inte längre kriminell.” Med Hubbards Vägen till lycka, och med hjälp av grundprinciper från Scientologin, är det just detta som Criminon åstadkommer.

Det handlar återigen om ett unikt program. Liksom Narconon förlitar det sig inte på droger eller inspärrning i bestraffningssyfte, utan vädjar i stället till det som Hubbard beskriver som det i grunden goda hos alla människor. Även om ett sådant tillvägagångssätt kan synas föga lovande bland förhärdade brottslingar, talar resultaten för sig själva. Criminon har sitt huvudkvarter i Los Angeles och driver idag sitt program i mer än 2 000 fängelser och straffanstalter i 35 länder. Fram till idag har 100 000 interner med framgång deltagit i programmen och har därmed startat nya, ärliga liv, utan att som så ofta är fallet återfalla till brott.

I ett ungdomsprogram där 80 procent av de minderåriga lagöverträdarna rutinmässigt häktades på nytt, vände ett Criminon-program fullständigt den trenden. Det vill säga, 90 procent av dem som fullbordar Vägen till lycka-kursen häktades inte på nytt. I en kommentar till denna aldrig tidigare skådade framgång sade chefsövervakare Daniel O. Black, vid en ungdomsdomstol i Greenville i Alabama: ”Rättssystemet för ungdomsbrottslingar är i stort behov av ett fungerande samhällsbaserat program som ett första steg. Vägen till lycka fyller detta vakuum. Vi börjar på en grundläggande nivå: en god moralisk grund baserad på ärlighet, integritet och förtroende. Detta är Vägen till lycka.

Detta är också i själva verket helheten i vad L. Ron Hubbard stod för såsom människoförkämpe. Det är sant att vår värld står inför en moralisk, kriminell och biokemisk kris som saknar motstycke i historien. Det är också sant att de årliga statistikerna tyder på att än svårare år stundar. Hubbard förklarade dock att människan, trots alla sina fel och brister, sitt våld och sitt förnedrade tillstånd, i grunden är god. Han fortsatte: ”Vart människan än strävar, var hon än arbetar och vad hon än gör, väger det goda hon gör mer än det onda.”