DAGENS CITAT

”Lycka kan alltså definieras som övervinnandet av hinder i riktning mot ett önskvärt mål. Man kommer vid en ingående granskning att finna att varje önskvärt mål är ett överlevnadsmål.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Scientologi: En ny syn på livet